|

SAMENVATTING TOT NU TOE – 03/03/2022

” De dictatuur, (QR) testmaatschappij, tweedeling én politiestaat is een feit in Nederland! “

In de jaren 80, toen de homecomputers voor de consumenten op de markt kwamen, veranderde ons leven voorgoed. De uitvinding van de transistor en computerchip werden nu massaal ten gelde gemaakt. Ik vond de jaren 80 geweldig. Als 11 jarige speelde ik al computergames en leerde basis programmeren.
Maar ook de leuke jeugdseries op TV waren fantastisch! Ook had ik toen al een modem waarmee ik games downloadde op zogenaamde bulletin boards. De jaren 90 waren ook leuk, maar toch anders. Zo rond 1997 werkte ik voor het eerst met internet. Ik vond er eigenlijk niets aan, en negeerde het zelfs een beetje. Mijn medestudenten deden er veel meer mee, maar wat? Ik denk vooral communiceren met anderen, want chatten was al snel een toepassing. De eerste websites van bekende bedrijven en instellingen verschenen ook al snel. Het internet heeft een ware revolutie veroorzaakt, denk ik zo achteraf. Oh ja, er was wel de .com financiële crisis. De beurzen op het gebied van internet klapten in elkaar. Sommigen werden steenrijk, anderen bleven berooid achter.
Het jaar 2000 was speciaal. Ook voor mij. Ik kreeg een heftig ongeluk waarbij ik mijn heup brak en trombose in mijn andere been ontwikkelde. Dat jaar was voor mij niet magisch maar tragisch.

In 2001 gebeurde er iets vreselijks. Er vlogen 2 vliegtuigen WTC 1 en 2 binnen. Ook gebouw 7 stortte in, hoe? Door brand? Maar in ieder geval niet door de vliegtuigen. Het Pentagon raakte zwaar beschadigd toen daar ook een vliegtuig (of was het iets anders?) in vloog. De wereld zoals we die kende, was die dag definitief veranderd. Nog op dezelfde dag werd de naam van Bin Laden al op CNN genoemd. Ik blijf dat vreemd vinden. Zo snel?
19 kapers uit Saudi-Arabië bleken de daders en Moslims kregen al snel de schuld van alles. ook ik was erg boos op de kapers. Waarom hadden ze dit gedaan?

In 2006 gingen mijn ogen open en vroeg ik mij af wat er allemaal speelde in onze wereld. Vooral toen ik documentaires keek over de Peak-oil en 9/11 kreeg ik argwaan tegen de wereld en hun leiders. Toen ik zo rond 2006 op de FBI website keek en tot mijn verbazing Bin Laden niet in de lijst van most wanted men zag staan, dacht ik dat 9/11 met opzet was veroorzaakt voor een andere reden dan werd geventileerd. Het was een opmaat tot het opbouwen van macht. De VS nam de leiding. Er kwamen allerlei wetten, zoals de patriot act en Homeland Security Act die het leven van ons allemaal veranderde. Tevens werden er veel landen binnengevallen onder valse voorwendselen. Niet onder de VN vlag, maar veelal onder de NAVO vlag. Denk aan Irak, Afghanistan en Syrië. Saudi-Arabië werd door de VS en NAVO met rust gelaten. Maar daar kwam Bin Laden vandaan. De VS had en hebben hele goede banden met Saudi-Arabië. Natuurlijk puur vanwege de olie.

Ook in Nederland kwamen er wetten die uitvloeiden ten gevolge van 9/11. De jaren tussen 2001 en 2019 waren de jaren dat het Westen zijn economische en militaire macht sterk uitbreidde. Maar wel op helikoptergeld gebaseerd.
In 2007 en 2008 viel het Westerse economische en monetaire systeem stil. In Amerika gingen vele banken en verzekeringsinstellingen plotseling failliet. Het Westen was daardoor ook technisch failliet. Ik had het voorspeld via de dollarkoers die sterk daalde. Als ik toen putopties had geplaatst, dan was ik nu multimiljonair geweest. Maar waar ik rijk word, zal een ander arm worden. Aan dat spelletje zal ik nooit meedoen. Tot mijn ontsteltenis werden vele banken en andere financiële instellingen via bail-outs gered door de overheden (overal ter wereld).
Ik vond het zó raar. Het leek alsof het kapitalisme plaats had gemaakt voor het communisme. En dat is eigenlijk ook gebeurd. Heden ten dage wordt geld nog veel meer dan vroeger, uit het niets gecreëerd.

Het internet ontwikkelde zich snel en bracht vele nieuwe innovaties, zoals crypto, gezamenlijke rekenkracht en nieuwe economische impulsen. In de tussentijd werden onze productieketens afgeschaald, samengevoegd (fusies) en om economische redenen verplaatst naar India of China. Naar mijn idee was dat toen al een grote fout.
Gemeenten werden verantwoordelijk gemaakt voor zaken die ingewikkeld waren zoals de jeugdzorg en kregen daarvoor een lumpsum budget. natuurlijk te weinig om dat soort zaken goed uit te voeren. Met als gevolg dat er miljardentekorten bij de gemeenten ontstonden en deze op omvallen kwamen te staan. Tot op de dag van vandaag.

Terug naar China: mensenrechten werden daar op grote schaal geschonden. En dat voor wat winst. ik vond het helemaal niets. Maar ook ik ging zo af en toe overstag en bestelde dan bij Alibaba of Wish.
Maar China was bezig zich verder te ontwikkelen en kopieerde alle hardware en software zo goed als het kon. De Chinese meuk was goedkoop en populair. Met als gevolg dat China nu zó machtig is geworden dat zij de wereld domineren en het doen laten lijken alsof de VS nog in charge is.

Toen was het opeens eind 2019 en kwamen er berichten over een ongekend gemeen virus dat in Wuhan was aangetroffen. Mensen vielen letterlijk dood neer op straat, werd er gezegd. Wuhan ging in lockdown en de rest van de wereld keek toe maar deed nog niet zoveel.
Het vliegverkeer ging door. Op een geven moment was het virus in Italië (Bergamo) en daar ging het snel rond. Dat leidde tot veel paniek en doden tot gevolg. Zo midden maart verscheen Mark Rutte op de Nederlandse TV en kondigde een intelligente lockdown aan. Scholen gingen dicht, handen wassen, afstand houden, enzovoorts.
Maurice de Hond kwam al snel met een verklaring dat ventilatie, luchtvochtigheid en temperatuur het virus sterk konden vertragen. Jaap van Dissel kreeg de taak om de Corona bestrijding te coördineren. Hij was de leider van het “onafhankelijke” OMT, dat adviezen gaf aan de regering. Oh, ik was best wel bang in het begin en juichte zelfs de lockdown toe. Want die zou maar 2 weken duren, toch?
De conclusies en adviezen van Maurice de Hond (data onderzoeker) dat het virus erogeen zou zijn en verspreiding beperkt kon worden door ventilatie werden door Jaap van Dissel totaal in de wind geslagen. Vele doden in de verpleeghuizen waren het gevolg. Jaap van Dissel bleef er namelijk bij dat het virus vooral door grote druppels werd overgedragen. Vandaar de 1,5 meter maatregel en handen wassen. Ooit zal blijken dat deze maatregelen nooit hebben geholpen en heden ten dage is er ook consensus dat het virus vooral via de lucht verspreid word. Iets dat ik dus al in de beginfase wist. De mainstream media negeer ik daarom ook ten volle sinds 2020.
Alternatieve kanalen zijn voor mij de belangrijkste informatiebron. Om tunnelvisie te voorkomen, lees ik wel de internet sites van de mainstreammedia.

Uiteindelijk werd de coronacrisis de opmaat voor vele nieuwe wetten die het de overheden mogelijk maakte om mensen op straatniveau via apps te kunnen volgen. En al snel verschenen de mondkapjes. Vanaf het begin gruwelde ik van die dingen. Toen ze verplicht werden, was voor mij de maat vol en ging ik deze website met opinie opzetten. Tot de dag van vandaag houd ik deze bij.

Er is tussen 2019 en 2022 zoveel gebeurd. Ik heb al honderden berichten geschreven. Alles is openbaar, want ik wil dat anderen het ook kunnen zien en een mening kunnen vormen. Maar het hoofddoel was voor mijzelf. Een herinnering aan een hele slechte tijd en een angstig toekomstbeeld. Hugo de Jonge heeft altijd gezegd dat als er een vaccin was, de crisis voorbij zou zijn. Wel zou 70% van de mensen dit vaccin moeten nemen voor massa immuniteit. Uiteindelijk nam zo’n 85% het prikje. ik denk dat het slechts 75% is, maar goed. Genoeg om de coronacrisis te bezweren, toch? Helaas, er kwamen steeds meer voorwaarden bij. Maar in de zomer van 2021 werden de maatregelen sterk afgeschaald. Ik vertrouwde het niet en voorspelde toen al dat het virus in de herfst terug zou komen. Collega’s en vrienden keken mij vreemd aan en hoonden mijn uitspraken weg. Want de vaccinaties zouden beschermen én het was zomer. Corona leek ver weg.
Ondertussen namen de berichten toe dat mensen zwaar gewond raakten van de vaccinaties (eigenlijk is het gentherapie). Hartfalen, auto-immuun ziekten. Noem het maar op. Persoonlijk ben ik doodsbang voor de prikjes. Doodsbang wat de lange termijn effecten zullen zijn. Ik vrees in de toekomst vele doden als gevolg van de vaccinatieschade. Ook bij jongeren.

Maar goed: terug naar corona. In de herfst van 2021 was corona terug. En hoe. Alle maatregelen werden weer van stal gehaald. 3G werd geïntroduceerd. Later kwamen daar 2G en 1G bij. Maar die bleven gelukkig op de tekentafel. 3G hield in dat je bijvoorbeeld naar de dierentuin mocht als je óf gevaccineerd was, óf genezen was óf getest was. Ik zag de bui al hangen en mijn principes bleven op nummer 1. Ik heb mij dus niet laten vaccineren en nooit laten testen. Ook nooit een thuistest gedaan. Als je test geef je toe aan een medische dictatuur. En onze overheid kennende, zal dat dus uit gaan breiden. Let maar op mijn woorden: Herfst 2022 wordt spannend. Want als de griep terugkomt en wat harder toeslaat dan verwacht. Wat dan? Dan komen de maatregelen ook gewoon terug. 2G en 3G worden dan als eerste uit de gereedschapskist gehaald en toegepast.
De QR code is dus de opmaat tot een nieuw Europees ID systeem waarmee mensen veel meer gestuurd kunnen worden dan met een papieren ID. Want daar kun je géén condities aan toevoegen. Aan een digitaal ID wel. Ik hoor nu ook al op de TV dat het woord “CO2 budget’ al is gevallen. Dus dat komt er al aan. Maar ik ben het meest bang voor het sociale krediet systeem. Waarbij de overheden heel erg diep gaan ingrijpen in ons persoonlijke leven. De meeste mensen weten niet wat ons te wachten staat en zijn angstig. Angstig voor alles wat de TV ons laat zien. En angstige mensen leveren maar al te graag vrijheid in voor een beetje veiligheid. Niet wetende dat ze beide zullen verliezen.

De coronacrisis was een mooie afleiding om te maskeren dat de systeemcrisis van het Westen zich uitbreidde. Ik zag vorig jaar al lege schappen van doodnormale producten. ik zag inflatie en tekorten ontstaan. Zogenaamd door de corona. Want de chauffeurs zaten massaal thuis door een positieve test. Dat was het narratief.
De logistiek was inderdaad verstoord, maar dat was met opzet gedaan om te kunnen nadenken hoe de komende financiële storm de baas te kunnen zijn. tenminste, dat is wat ik denk. Nu de coronacrisis uit aan het doven is, tenminste voor nu, moet er het één en ander gemaskeerd blijven. want anders worden de burgers boos. Met truckersprotesten tot gevolg. Onze grondrechten zijn immers massaal opzij gezet voor deze neppandemie.
Dictators zoals Trudeau en Macron gingen met de zweep over de bevolking heen. De ongevaccineerden werden paria’s. Nogmaals: puur om ons zwak economisch systeem en de Westerse systeemcrisis te verdoezelen.

Nu dan weer de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland is de toenemende honger naar macht van het Westen (de VS) zat en heeft dus tegenmaatregelen genomen. Ik heb het gevoel dat de Russen hun uiterste best doen om burgerdoden te voorkomen, maar als de Oekraïense regering tegen hun burgers zegt om Molotov cocktails te maken en geweren uitdeelt, vrees ik het ergste.
Deze oorlog zorgt weer voor meer afleiding én angst. Burgers roepen de overheden op tot actie. Weer niet wetende dat het Westen deze hele klerezooi heeft veroorzaakt, door de NAVO die, tegen de afspraken in, toch naar het Oosten wist uit te breiden en Poetin dus klem te zetten. Ik hoorde van de week dat het al jaren onrustig is in de Oekraïne. Het is en blijft een ver van mijn bed show, toch?

Het Westen is nog steeds bezig met het leggen van druk op Rusland. En dat kan in de toekomst wel grote gevolgen gaan hebben. Ondertussen is China bezig met de voorbereidingen om Taiwan in te lijven.

We gaan een nieuw tijdperk in. Een tijdperk met digitale ID. Dat zal wereldwijd gaan gebeuren en zal ons vele vormen van vrijheid gaan kosten. De meerderheid heeft dus géén flauw idee wat op ons afkomt en vind het wel best. Een teken dat democratie dus niet werkt in mijn ogen. Als we een betrouwbare mainstreammedia hadden gehad, dan was het wellicht anders gelopen.

Ik denk persoonlijk dat we een inktzwarte toekomst tegemoet gaan. Een toekomst met meer (burger) oorlogen, uitsluiting, tweedeling én ernstige beperking van vrijheden door invoering van een sociaal krediet systeem dat lijkt op dat van China. Dat systeem moet er dan voor gaan zorgen dat de regimes het falen van het Westerse systeem op kunnen vangen zonder dat er revolte uit zal breken.
De voordelen die een digitaal ID heeft zal echter snel omslaan in angst en woede bij de volkeren. Maar dan is het eigenlijk te laat. Want protesten worden meteen de kop ingedrukt. Door de veiligheidsdiensten én door het blokkeren van de bankrekening van individuele personen. Want zo makkelijk gaat het in de toekomst. Dictator Trudeau heeft het in Canada al laten zien hoe vrijheden gemakkelijk om zeep geholpen kunnen worden.
Trudeau, de loser, die door Klaus Schwab van het World Economic Forum een uitstekende Westerse leider genoemd.
Dat zegt dus iets over hoe het WEF denkt dat Agenda2030 kan worden uitgevoerd. Ik denk dat ze totaal in paniek zijn. Mensen worden steeds bozer en gaan doorkrijgen wat voor spelletje deze niet gekozen NGO’s spelen met het volk.

Natuurlijk zal het op den duur slecht aflopen met de dictaturen en totalitaire systemen. Maar tegen welke prijs? Er gaan vele slachtoffers vallen (aan beide kanten). Grote invloedrijke niet democratisch gekozen NGO’s zoals het WEF en WHO hebben teveel macht naar zich toegetrokken én gekregen van nationale overheden. We gaan met z’n allen richting het explosieve einde van ons Westers systeem. En dat zal niet zachtzinnig gaan. Ik denk aan een situatie vergelijkbaar met 1929. De grote beurskrach leidde een enorme recessie in. Het gevolg: uitsluiting, discriminatie, dictatuur en uiteindelijk oorlog! We gaan heden ten dage precies dezelfde kant op.
We hebben meerdere crises aan de hand. Sommige zijn echt, sommige zijn wellicht kunstmatig. Ik denk aan: systeemcrisis, economische crisis, valuta crisis, oorlog, overbevolking, voedseltekorten, helikoptergeld, bestuurscrisis, corona, klimaat en ik ben er vast nog wel een paar vergeten. De wereld staat in brand. De mensheid zal alle zeilen moeten bijzetten om hier zonder al te veel kleerscheuren bovenop te komen.

Ik denk zelf onder andere aan de volgende maatregelen:
– Een economisch systeem gebaseerd op echte waarde, geluk en welzijn van het volk.
– Geen geld meer creëren uit het niets.
– Meer groen in de steden en gebouwen.
– Bomen aanplanten om de bossen te behouden en dus op de lange termijn onze gezondheid op peil te houden.
– Overbevolking terugdringen.
– Investeren in ruimtevaart en energie (kernfusie).
– 3 daagse werkweek of een basisinkomen.
– Salarissen eerlijker verdelen over de bevolking.
– Het venusproject uitvoeren.

UPDATE 6 MAART 2022 – MINISTER KAAG VREEST LANGDURIGE ECONOMISCHE MALAISE
Het gaat eindelijk in Den Haag doordringen dat ons economisch systeem instabiel is. Kaag geeft natuurlijk de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als reden dat het kwartje nu de andere kant opvalt. Als u mijn berichten van vorig jaar terugleest dan komt u tot de conclusie dat ons economisch en monetair systeem al hele lange tijd instabiel is.
Eigenlijk al met het loslaten van de goudstandaard in de jaren 70.
Er is op dit moment een algemene torenhoge inflatie en hyperinflatie op het gebied van energie.
Het is te laat om er nu nog iets aan te doen, denk ik. De miljonairs kaalplukken? Is dat eerlijk? Misschien. Maar er zullen in ieder geval grote verliezers zijn. Normaal gesproken is dat het gewone volk. Echter, als dat volk boos wordt zijn de rapen gaar. De welvaart moet in ieder geval wereldwijd eerlijk verdeeld gaan worden. Maar in deze tijd waarin de volkeren steeds maar weer blijven stemmen op narcisten, zal het niet gaan lukken. Neem Rutte. Zijn liegen en bedriegen kennen geen grenzen. Maar mensen blijven bijvoorbeeld VVD stemmen omdat ze vinden dat deze partij ons door moeilijke tijden heeft geloodst. Dat is de algemene consensus. Maar de VVD heeft in werkelijkheid een puinhoop gemaakt van ons gehele land. Kijk maar in welke situatie we nu zitten. Dat zou toch genoeg moeten zeggen? Maar nee hoor, met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen gaat de VVD gewoon weer scoren, want Rutte treedt hard op tegen Poetin.

UPDATE 4 MAART 2022 – BRAND IN GROOTSTE KERNCENTRALE VAN ZAPORIZJA
Een spoedbericht. Zojuist een bericht op de website van de Telegraaf dat er brand in de grootste kerncentrale van Europa (in Oekraïne) is uitgebroken. Het is niet duidelijk waar de brand woedt omdat de brandweer niet in de buurt kan komen vanwege de vele beschietingen.
Is het een ongeluk? Is het opzet van de Russen óf de Oekraïners? Ik weet het niet, maar dit is zeker een zéér ernstig bericht. Het is nu bijna 02.00 uur. Als er een explosie in de centrale zal plaatsvinden, dan is dat een ramp die zijn weerga niet kent. Ik lees dat het dan 10x zoveel erger zal worden als Tsjernobyl. Een staakt het vuren is nodig om de brand te kunnen gaan blussen.
Dit is het ernstigste bericht sinds de ramp van Tsjernobyl. Mede omdat de centrale zich in een actief oorlogsgebied bevindt. Het kan natuurlijk ook een staaltje propaganda zijn, maar meerdere persbureau bevestigen het bericht. Dus dan is de kans groter dat het waar is. Poetin heeft de elektriciteitscentrales tot nu toe ontzien. En ik snap ook waarom. Het stikt daar van de kerncentrales.
Daar had ik niet direct aan gedacht, vanwege het feit dat we in Nederland vooral op conventionele centrales draaien.
In tijden van oorlog zijn kerncentrales een gevaarlijk object. Ik hoop dat beide partijen verstandig zijn en onmiddellijk het vuren op elkaar staken zodat de brandweer haar gevaarlijke werk kan doen. Zo niet, dan lost de natuur het op met vele doden tot gevolg.

UPDATE – Volgens de NOS gaat het om een kantoorgebouw op het terrein van de kerncentrale. Als het maar niet de controlekamer is…

UPDATE – Er was gelukkig slechts een bijgebouw geraakt. De brand is geblust en het stralingsniveau is veilig.
Wat minder veilig is: de reactie van de NAVO op dit incident. Het wordt toegeschreven aan de Russen, maar is daar wel bewijs voor? En zou het ook zo kunnen zijn dat Oekraïense militairen bewust risico hebben genomen door zich bij de centrale op te houden?
Ik had al geschreven dat Poetin de elektriciteitscentrales met rust liet. Dus waarom nu deze nucleaire centrale aanvallen met de kans op een gigantisch stralingslek? Het zou het einde van Rusland en Europa betekenen. En een wereldoorlog zou dan zomaar kunnen beginnen.
Die kans is helaas vandaag toegenomen. in dit bericht overweegt de NAVO nieuwe (militaire) opties. Dat zou echt desastreus zijn.
Beter is als de VS met Poetin in gesprek gaat over de vermeende aanval op nucleaire centrales. Er is trouwens ook een wereldwijd niet aanvalsverdrag op het gebied van nucleaire centrales.

UPDATE 8 MAART 2022 – ALARMBELLEN GAAN AF OVER TOEGANG FVD GEHEIME RUSSISCHE INFORMATIE
Jesse Klaver zich had al tijdens een Kamerdebat bezorgd afgevraagd of het FvD en PVV wel toegang zou moeten krijgen tot geheime informatie betreffende Rusland. Want vooral het FvD zou pro-Russisch zijn volgens Klaver.
Dat is natuurlijk niet zo. Het enige dat Thierry Baudet zegt is dat hij vanuit de Russen begrijpt waarom ze Oekraïne zijn binnengevallen. Het westen heeft de veiligheid in de regio ernstige schade toegebracht met de coup in 2014 waarbij een pro Russische leider vervangen werd door een pro Westerse leider. Onder toeziend oog van Europa. Namelijk Van Balen en Verhofstadt waren bij het protest dat de coup in 2014 mogelijk maakte. Er is dus veel meer aan de hand dan de mainstreammedia ons voorspiegelt.
En dan zo’n Jesse Klaver die de transparantie onderuithaalt met zo’n laffe streek. Het is ongekend.
Ik vind Poetin een vreselijke vent en ik hoop dat hij definitief verwijderd gaat worden van deze wereld, echter wij moeten als volk goed de vinger aan de pols houden betreffende onze Westerse waarden en normen.
De mening van de meerderheid is tegenwoordig het narratief. Tegenspraak wordt niet meer geduld en wordt zelfs gecriminaliseerd. Kijk maar naar de coronatijd. Maar ik geef u op een briefje: wat betreft corona komt de waarheid wel uit. De vaccinatieschade wordt steeds meer zichtbaar, heb ik het gevoel. Als die waarheid naar buiten komt, worden de gevaccineerden vanzelf wakker en breekt de pleuris uit. Zo ook met de feiten betreffende het Westen en de NAVO. We zullen deze oorlog kunnen beëindigen door Oekraïne als bufferzone te beschouwen.

UPDATE 9 MAART 2022 – POETIN ALS DARTH SIDIOUS AFGBEELD IN DE TELEVAAG
Als u eens kijkt naar de foto van Poetin die de Televaag al een week gebruikt, dan zie ik niets anders dan iemand met opzet afbeelden als een verschrikkelijk persoon. De eerste reactie als je naar de foto kijkt is dat je Poetin als de kwaadaardige duivel ziet. Zijn uitdrukking lijkt héél erg op die van Darth Sidious van Star Wars.
De foto van Poetin is naar mijn mening bewerkt om hem met opzet een duister figuur te laten lijken.
Er is licht genoeg zo te zien. Dus ik denk dat ze het gebied rondom zijn ogen donkerder hebben gemaakt met als resultaat dat hij een duistere look heeft. Ik vind het weerzinwekkend. Poetin is een lul maar met zo’n foto maakt men kwetsbare mensen (de meerderheid van de Nederlanders) nóg banger voor Poetin en gaat men nog meer met een tunnelvisie in deze oorlog zitten. Dat klinkt mij bekend in de oren. Is ook gebeurd met corona.


Word vervolgd en links worden nog toegevoegd waar nodig.

STOP DEZE WAANZIN EN STOP DE DISCRIMINATIE!

HET IS ZOVER, DE EVENTS ZIJN BEGONNEN

Nick

Bronnen: telegraaf.nl, ad.nl, nu.nl en nos.nl

Similar Posts