DE JONGE & RIVM GESOMMEERD OM VACCINATIES TE STOPPEN – 08/08/2021

” De dictatuur, testmaatschappij én politiestaat is een feit in Nederland! “

Omdat de Tweede Kamer nog steeds géén Parlementaire Enquête wil uitvoeren naar de Coronacrisis, is sinds de coronacrisis begon een burger comité opgestart. Dit burgercomité heet Stichting BPOC. BPOC staat voor Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie.
Het regime erkent deze stichting niet, maar omdat BPOC onafhankelijk kan werken zijn de meldingen vanuit de zorg, veiligheidsapparaat en burgers ongecensureerd, open en eerlijk. BPOC heeft recentelijk meer dan 2000 meldingen gekregen betreffende ernstige bijwerkingen van de gentherapie vaccines, waarvan meer dan 1100 overlijdens.

Het LAREB, de officiële meldingsinstantie voor bijwerkingen van medicatie of vaccines, heeft het slechts over een kleine 500 doden door vaccinaties. Dat is niet zo gek, want de meldingen aan het LAREB worden gedaan via huisartsen of andere medische instanties. Het lijkt mij logisch dat ze hierin conservatief zijn, want bijvoorbeeld veel huisartsen prikken de vaccines zelf bij mensen. Stel dat er dan iemand door overlijdt, dan zou ik als huisarts mijzelf wel even achter de oren krabben, zeker omdat de bedrijven achter de vaccines alle schade afwijzen omdat ze dat bij het aangaan van de contracten juridisch hebben afgedwongen bij de overheden. Dus het regime heeft de verantwoordelijkheid overgenomen en de facto ligt die dus bij de prikkers.

Maar het BPOC is zó geschrokken van de binnengekomen meldingen dat ze op 5 augustus 2021 een spoedbrief naar Minister van WVS Hugo de Jonge en het RIVM hebben gestuurd waarin gesommeerd wordt om binnen 2 dagen te stoppen met het vaccinatiebeleid. Als dat niet gebeurt dan volgt er een kort geding. Natuurlijk gaat het regime in de tussentijd niet stoppen met de vaccinaties, maar minister Hugo de Jonge gaat op dinsdag 10 of woensdag 11 augustus wel (voor het eerst) in gesprek met het BPOC.
Ik verwacht overigens niet zoveel van dat gesprek en dus zou het kort geding zomaar doorgang kunnen gaan vinden. Maar ja, de rechtsspraak. Die is natuurlijk aan de leidraad van het regime. Ik heb daar géén hoge pet meer van op.

Het grote voordeel van het gesprek tussen het Ministerie van VWS en de BPOC is dat deze stichting nu misschien wel landelijke bekendheid zal krijgen. Ik hoop dat de mainstreammedia hier dus ook lucht van krijgt en dinsdag een reportage zal maken. Dan gaat het BPOC eindelijk landelijk en gaan mensen zich misschien wel afvragen waarom de overheid niet zo’n onafhankelijke commissie heeft ingericht. Zeker gezien de loze beloftes van het terugkeren naar het oude normaal. Daar zijn we nog lang niet en daar komen we ook niet meer.
Dat kunt u zien in de onderstaande diagram. Het is natuurlijk een parodie maar komt wel degelijk neer op het niet terug keren naar vrijheid.
(Als u goed kijkt, ziet u dat de lijnen in onderstaand diagram nooit zullen leiden naar het einde van de crisis, dus VRIJHEID!)


UPDATE 9 augustus 2021 – Gesprek met De Jonge gaat woensdag 11 augustus waarschijnlijk niet door.
Zojuist het bericht van de BPOC dat het gesprek woensdag met De Jonge niet door kan gaan. In plaats daarvan werd er een conference call aangeboden met een topambtenaar. PBOC gaat daar niet mee akkoord en eist alsnog het gesprek met de minister op woensdag 11 augustus 2021 om 11 uur. Indien ze dit gesprek vandaag om 16.00 uur niet bevestigd krijgen zullen ze alle meldingen van vaccinatiedoden openbaar gaan maken en wordt er een rechtszaak aangespannen aangaande het vaccinatiebeleid.
BPOC zet druk op de ketel. Een prima zaak!

UPDATE 10 augustus 2021 – Gesprek met De Jonge gaat woensdag 11 augustus toch nog door.
Zojuist toch weer een bericht van de BPOC dat het gesprek woensdag met minister De Jonge fysiek doorgaat.

UPDATE 11 augustus 2021 – Het gesprek was toch niet met minister De Jonge maar met een topambtenaar die beslissingsbevoegdheid had. Er werd door het PBOC echter niets bereikt en de voorzitter van het BPOC is op een gegeven moment opgestapt en weggegaan.
Het zal dus toch op een rechtszaak gaan uitlopen. Hugo de Jonge was op vakantie en schijnt ook niet eens geweten te hebben dat dit gesprek heeft plaatsgevonden.

STOP DEZE WAANZIN NU HET NOG KAN!
HET IS 5 VOOR 12

Nick

Bronnen: lareb.nl, maurice.nl en bpoc2020.nl

Similar Posts