POST CORONA TIJDPERK – 01/02/2022

De dictatuur, (QR) testmaatschappij, tweedeling én politiestaat, is het voorbij?

Een aantal dagen geleden wilde ik nog niet nadenken over het post Corona tijdperk. Maar het is toch wel degelijk interessant om er eens naar te kijken, want er ontwikkelen zich zaken met de lichtsnelheid. Dus bijbenen is noodzakelijk.
Het afschaffen van de maatregelen is slechts één pennenstreek. Maar de ellende begint daarna pas.
Wereldwijd is het gehele mensenrechtensysteem kapotgemaakt om een virus met een IFR van 0,2!
De gevolgen daarvan zullen ons nog generaties gaan achtervolgen.

Maar goed: laat ik eens positief zijn en stellen dat we volgende maand van alle maatregelen af zijn. Wat dan?
Het voelt zelfs voor mij ongemakkelijk. Géén 1,5 meter meer. Weer naar de Efteling zonder QR pas. Heerlijk!
Einde verhaal, we gaan terug naar normaal. Het kortste bericht dat ik ooit geschreven heb.
Oh wacht…

Er zijn een aantal scenario’s denkbaar. Ik deel er 2. Die van Rutte (EU) en die van mij. Oh ja, terwijl ik mijn scenario aan het uittypen ben, merk ik dat ik weer eens flink aan het fantaseren ben, dus neem het vooral niet serieus… Het zijn slechts gedachtenspinsels. Zie het als mijn broodnodige psychotherapie om het Corona tijdperk te doen vergeten. Want oh, wat was ik bang voor Cojona. Ha, ha.

Scenario RUTTE / EU

Rutte neemt het scenario van de langzaamste weg.
– Alle maatregelen (behalve de QR codes) worden (stapsgewijs) eraf gehaald. Maar Rutte zegt in zijn laatste persco (in de zomer) dat waakzaamheid moet blijven en de verwachting zal zijn dat er in de herfst dan meteen met 2G gewerkt gaat worden.
– De Tweede Slaapkamer stemt in met wéér een verlenging van de spoedwet om die waakzaamheid te waarborgen.
– Ondertussen wordt reguliere wetgeving voorbereid dat de spoedwet tijdelijke maatregelen Covid19 zal vervangen. In deze wet staan uitgebreide (regionale of lokale) maatregelen om burgers het leven zuur te kunnen maken bij een toenemende ziekenhuisopname druk.
– De transparante spatlappen in de winkels zullen niet zo snel gaan verdwijnen.
– De muilkorven blijven een onderdeel van onze maatschappij. De angstige mensen kunnen zich er nu altijd achter verschuilen, zonder dat ze meteen raar worden aangekeken.
– De Internationale Coronapas blijft nog even bestaan en vormt een bedreiging voor het vrije verkeer van mensen, diensten en goederen in Europa en daarbuiten. Landen blijven om deze pas vragen. Er worden nog snellere testen ontwikkeld om het reizen tussen landen zo gemakkelijk mogelijk te maken. In de toekomst worden ook andere ziektes gedetecteerd zodat mensen selectief uit landen geweerd kunnen worden.
– Er komt (nog) géén vaccinatieplicht in de EU. Onder grote druk is dat voorlopig teruggenomen. De vaccines blijven in ontwikkeling en worden vrijwillig, maar wel met een beetje drang, aangeboden.
– Er komt een onderzoek naar de hoge oversterfte (niet door Corona). De resultaten blijven duister. Er kan een link zijn met de vaccinaties, maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Onder druk van ouders van overleden jongeren worden de boosters in de gehele EU stopgezet.
– De nationale Coronapas blijft ook nog even. Maar dat is alleen om mensen te laten wennen aan het digitale EU ID/paspoort. De 1G/2G/3G maatregelen gaan eraf. Maar de QR code scannen blijft. Dus mensen zonder QR code kunnen deze aanvragen om deel te kunnen nemen aan de (leuke) activiteiten. Dus de QR code blijft wel, maar zonder condities (voor het moment, dan). Veel wappies gaan om. want er zitten géén restricties op het verkrijgen van de QR code, toch? Ze kunnen dan weer uit eten en naar de dierentuin. Geweldig, toch?
– De ontwikkeling uitrol van het EU digitaal paspoort wordt versneld zodat iedere Europese burger optimaal kan profiteren van de vele voordelen van dit nieuwe digitale ID. Geen fysieke passen meer nodig. Alles kan ermee gekoppeld worden. Wie wil dit nu niet? Ook de coronapas wordt erin opgenomen. Oh ja, het is wel nodig om meer biometrische gegevens van de mensen af te nemen, want anders werkt het fraude in de hand. Dus vingerafdrukken, irisscan, foto en in de toekomst misschien ook wel een DNA profiel. Wel zo veilig voor de burgers, toch?
– Het EU paspoort is geheel vrijwillig. Dat geeft de burgers vrijheid. Wel jammer dat burgers die niet kiezen voor dit EU paspoort in de praktijk sterk beperkt gaan worden in de zaken die men kan doen. Naar het buitenland? Dan de toegangstesten zelf betalen. En een extra toeristenbelasting betalen omdat er meer bureaucratische controle nodig is op het oude, normale paspoort of ID kaart.
– Langzaam maar zeker worden er condities aan het EU blockchain paspoort toegevoegd, zoals CO2 punten en beloningspunten (sociaal krediet systeem) voor deugburgers. Bent u braaf, dan krijgt u bijvoorbeeld wat extra beloningspunten. Oh, wat zullen deugburgers smullen van dit systeem!
– Met het Sociaal Krediet Systeem krijgt elke burger wel zelfverantwoordelijkheid. Als men zaken doet die anderen potentieel kan schaden, dan kost dat punten. Denk bijvoorbeeld aan erfelijke aandoeningen. Deze aandoeningen kosten de maatschappij veel geld en dus dient men zich zo af en toe te laten testen. Dat is niet verplicht, maar het kost dan dus wel sociale punten (en/of geld). Heeft u te weinig punten, dan bent u een paria en kunt u niets meer ondernemen, want géén toegang tot OV, horeca of andere leuke zaken.
– De Parlementaire Enquête wordt gestart. De uitkomst (zo’n 2 jaar later) is dat er grote fouten zijn gemaakt door de overheden, maar dat op (enkele excessen na), over het algemeen gehandeld is met de toenmalige kennis. Met de kennis van nu had er anders gehandeld geworden en had Corona misschien niet op de A-lijst terecht gekomen. Er worden géén strafrechtelijke maatregelen genomen tegen bestuurders.
Een enkele burgemeester treedt terug, na druk vanuit de gemeenschap of ondernemers.
– Het WEF voert hun policy in de praktijk uit. De burgers worden langzaam hun bezittingen ontnomen. De onteigening van de bezittingen gaat er niet in elk land vriendelijk aan toe. Het inmiddels opgerichte EU leger grijpt dan ook hard in.
– De EU smelt volledig samen en alle pensioenfondsen uit de EU worden genivelleerd. Dat is voor Nederland een grote strop, maar in ieder geval gaan nu ook de Grieken pas met hun 70ste met pensioen. Dat zal ze leren!
– Alle ‘leuke’ activiteiten gaan gepaard met het tonen van een QR code die wordt gegenereerd door de nieuwe digitale EU pas. Zijn er schulden? Heeft u gedemonstreerd tegen het EU beleid? Dan wordt u de toegang tot leuke activiteiten geweigerd.
– Boodschappen doen kan nog zonder QR code, echter de betaling dient wel digitaal te geschieden en zo weet het regime precies wat u koopt en hoeveel. Te dikke mensen kunnen niet zomaar meer snoep, chips of cola kopen. Hun betaalsysteem wordt gewoonweg geblokkeerd. Wel mogen ze water, fruit en groenten kopen, aangevuld met een eiwitrijk dieet van meelwormen, want vlees is alleen voor de elite.

Scenario NICK (Oh, oh. Het lijkt wel een film!)

– Alle Corona maatregelen worden met terugwerkende kracht eraf gehaald. Rutte zegt in zijn laatste persco (in de zomer) dat waakzaamheid geboden blijft, Tevens biedt hij excuses aan voor het gefaalde beleid en biedt de koning het ontslag van het kabinet aan. Nieuwe verkiezingen worden op zéér korte termijn uitgeschreven. Rutte keert ook niet demissionair terug en teert op wachtgeld in afwachting van zijn transfer naar Engeland, waar hij hoofd personeelszaken zal worden bij Shell. Maar al gauw komen er protesten los tegen deze voorgenomen benoeming.
– De spoedwet ‘Tijdelijke maatregelen Covid19’ wordt niet verlengd en houdt daarmee automatisch op te bestaan. Einde verhaal.
– Het Nederlandse volk is blij en viert uitbundig haar vrijheid. Alles kan weer, behalve reizen naar het buitenland. Want daar is nu nog een geldige EU QR code voor nodig. Daar gaat nog over onderhandeld worden. Dat doet het nieuwe (zaken) kabinet, want de demissionaire regering Rutte mag dit niet meer uit onderhandelen.
– Vrije landen zoals Denemarken, Engeland, Zweden, België en wat oostelijke landen brainstormen over oprichting van een internationaal Tribunaal om Corona- en mensenrechten misstanden te berechten. Den Haag wordt genoemd als optie, want het Internationale strafhof is daar toch al gezeteld. Echter het probleem is dat het demissionaire kabinet huiverig is voor zo’n tribunaal en schakelt de landsadvocaat én de corrupte leiders van de EU in om zaken te vertragen.
– Winkels zijn huiverig om hun transparante spatlappen te verwijderen. Het gaat vele jaren kosten om de winkels weer normaal te maken.
– Angstige mensen (zo’n 30%) blijven in bepaalde situaties muilkorven dragen, want op deze manier kunnen ze hun angstige muil verbergen achter zo’n masker, zonder dat mensen ze héél vreemd aankijken. Want we waren er immers aan gewend, toch?
– Een nieuwe Nederlandse regering vormen zal lastig worden, want nu 70% van het volk weet van de Corona leugens, willen ze eigenlijk niet meer stemmen op partijen zoals D666, PVDA, CDA, GL, VOLT, VVD en misschien ook wel CU. De overgebleven 30% bruinhemden blijven het regime Rutte tot het laatst trouw, maar de eenheid is weggeslagen na het uiteenvallen van het kabinet. Zeker nu Rutte ook niet meer deelneemt aan het demissionaire kabinet.
– De nieuwe regering zal moeten investeren in de gezondheidszorg. In de polissen wordt psychotherapie voor angstige mensen 100% vergoed. Professor Mathias Desmet stelt voor alle Europese landen een herstel programma op die voor de achtergebleven 30% hun angst voor Corona moet verminderen. Er zijn echter mensen die de 30% (bruinhemden) willen aanpakken. Maar uiteindelijk komt er géén tweedeling. Want anders zou er niets geleerd zijn, toch? Langzaam wordt er vergeven. Maar vergeten wordt er nooit.
– Mona Keijzer keert terug in de politiek en gaat als partijleider én fractievoorzitter het CDA een nieuw elan proberen te geven.
– De partij van Thierry Baudet, het FvD, heeft zo’n 20 zetels bij de verkiezingen behaald, maar kan géén meerderheidscoalitie vormen. Thierry is te controversieel en plaatst op het laatste moment ook nog eens een rare tweet waarin hij de gehele 2e Kamer te kakken zet. Game over.
Maar met opgeheven hoofd zal hij de politiek gaan verlaten, wetende dat het FvD betreffende corona politiek achteraf gelijk had in bijna alles. Collega Gideon van Meijeren neemt met grote trots het roer over.
– Uiteindelijk komt er in Nederland dan een zakenkabinet met als thema ‘Verzoening‘. Echter elders in Europa zijn er massale protesten uitgebroken na het uitkomen van de waarheid betreffende Corona. Ex-president Macron wordt opgejaagd door het volk en wordt in eerste instantie preventief verborgen. Later zal hij worden voorgeleid aan het internationale tribunaal (als dat er eindelijk is).
– In Oostenrijk is het volk inmiddels zó boos geworden dat bij wijze van spreken al het ijs in de omgeving van de woede aan het smelten is. Het volk gelast actie en niet veel later worden de kopstukken van de nationale regering aangehouden. De vaccinatieplicht komt direct te vervallen, maar de schade is al gedaan. Vele burgers zijn al onder duistere omstandigheden onverwachts om het leven gekomen of zwaar gewond geraakt door de corona injecties. En dat niet alleen in Oostenrijk. Overal ter wereld eist het volk een groot en onafhankelijk onderzoek naar de oversterfte onder vooral relatief jonge mensen. Later blijkt dat de injecties zeker niet veilig zijn en worden wereldwijd direct uit de handel genomen.
– De Nederlandse regering overweegt daarom de medische noodtoestand uit te roepen, maar dat stuit op weerstand omdat dat aan het Coronatijdperk doet denken. Als alternatief zet de regering in op een beleid van preventief Aspirine slikken voor iedereen die een coronavaccinatie gekregen heeft. Aspirine wordt daarom grootschalig ingekocht en geproduceerd. Door de bloed verdunnende werking is een lange termijn ramp, voor nu, afgewend. Het bedrijf BionTech/Pfizer biedt zich aan om de aspirines op grote schaal te gaan produceren, wat hun echter op hoon komt te staan vanwege hun mislukte avontuur met de vaccines. Zij zijn immers de hoofdschuldige aan dit debacle.
In een later stadium komen er grote strafaanklachten tegen alle farmaceutische bedrijven van de foute vaccines. Vanuit het OMT (ha, ha. grapje) ministerie van VWS komt het advies voor alle corona gevaccineerden om iedere dag één aspirine van 500 mg te slikken.
– In Australië zijn zaken zó uit de hand gelopen dat de staat van beleg is afgekondigd door het doodsbange regime. Het volk gaat los.
Echter het leger en politie gaan achter de bevolking staan en arresteren de (dan nog) minister president wegens misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt op den duur uitgeleverd aan Nederland. Tijdens zijn transport naar het vliegveld wordt het konvooi echter door boze burgers belaagd en tenslotte tegengehouden. de ex minister president wordt tot ontzetting van de politie door de bevolking terplekke op een ongekende en wrede manier omgebracht. De huidige minister president houdt later op die donkere dag een lange en verzoenende toespraak en zegt toe dat Australië nooit meer onder een dictatuur zal leven. De grondwet zal worden aangepast. Mensenrechten komen echt op de eerste plaats. Engeland biedt hulp.
– De protesten in het buitenland blijven niet onopgemerkt en ook in Nederland begint het gemorrel over het afgetreden regime Rutte en de Slaapkamers.
– Gompie en Kuipers worden geroast door de mainstreammedia. Gommers biedt huilend op de TV zijn excuses aan waarna hij een klap in zijn gezicht krijgt van tafelvrouw Famke Louise. Demissionair minister Kuipers zegt in een interview dat hij de getallen nooit goed heeft kunnen interpreteren vanwege zijn dyscalculie. Willem Engel had al eerder aangeboden om hem hierin te begeleiden.
– Een arrestatie-eenheid van de politie valt onverwachts binnen bij Hugo de Jonge, Ferd Grapperhaus, Mark Rutte, Sigrid Kaag en Jaap van Dissel. Alle vijf worden opgepakt. Het hoe en waarom van de onverwachte aanhoudingen is voor iedereen een verassing. Er gaan geruchten dat Huig Plug, klokkenluider van Justitie, belangrijke informatie openbaar heeft gemaakt dat de doorslag gaf voor de aanhoudingen.
– In een later stadium zal blijken dat Mark Rutte het RIVM en OMT misbruikte om de politieke agenda van het WEF erdoorheen te drukken.
– Attje Kuiken (PVDA) en Jan Paternotte (D666) zagen arrestaties al aankomen en zijn met hun gezin op een langdurige ‘vakantie’ gegaan en keren niet meer terug naar Nederland. Een woedende menigte schaart zich mettertijd rondom de door hun verlaten woningen. De politie kan nog net voorkomen dat de brand erin gaat. Er is tenslotte nog steeds grote woningnood. In deze verlaten huizen kunnen tenslotte weer Antifa leden gehuisvest worden, toch?
– Burgemeester Bruls wordt achterna gezeten door hooligans en rent voor zijn leven. Daarbij verliest hij wel zo’n 2 kilogram aan gewicht. Uiteindelijk wordt hij ontzet door een grote politiemacht die hem overdraagt aan het onderduikprogramma van de overheid.
Bruls wordt in een later stadium ook aangehouden, maar snapt niet waarom. Hij lapt zijn collega’s erbij en vertelt open en eerlijk dat hij van Ferd Grapperhaus onder druk werd gezet om het volk met bruut optreden in toom te houden.
– Het internationale Strafhof in Den Haag vindt dat zij de rechtszaken moeten oppakken, want ze hebben immers vele ervaring met grote internationale strafzaken. De Nederlandse regering stemt uiteindelijk toe en biedt excuses aan dat verzoening dus niet helemaal gelukt is.
– Minister van Justitie en veiligheid, Mr. Jeroen Pols, gaat, terwijl het tribunaal loopt, een Constitutioneel Hof opzetten dat de grondrechten van Nederlandse burgers op de eerste plaats stelt. De Raad van State komt daarmee te vervallen.
– Stichting Virus Waarheid wordt door de strafaanklager van het Internationale Strafhof opgeroepen als getuige tegen de (internationale) verdachten. De verklaringen en vele verloren rechtszaken van Mr. Jeroen Pols en Biochemicus/dansleraar Willem Engel zullen in een later stadium erg belangrijk zijn om de aanklachten (vooral tegen Nederlandse ex bestuurders) rond te krijgen.
– Maurice de Hond (dan inmiddels 76 jaar) wordt ereburger en minister van Staat van Nederland. Ook wordt hij geridderd als dank voor zijn strijd tegen onrecht en valse statistieken. Zijn analyse van de Corona statistieken (bijgestaan door Het Green Team) tonen zonder twijfel aan dat er met opzet misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd door het oud regime Rutte. Als klap op de vuurpijl komt er een gouden tip binnen bij de politie betreffende de Deventer Moordzaak, waarbij Ernst Louwens definitief vrij wordt gesproken. De politie doet een inval bij een klusjesman en zijn (toenmalige) vriendin. Beiden worden aangehouden in verband met het nieuwe bewijs.
– In de EU gaat het niet zo goed tussen de landen. Er is gedoe rondom de QR code én de oversterfte. Een menigte van 2 miljoen mensen uit geheel Europa komt samen en willen de gebouwen van de EU bestormen. De situatie is erg dreigend. De Europese Unie staat op omvallen.
– Arno Wellens komt dan toch prime time op de Nederlandse TV en gaat (ongecontroleerd) helemaal los op het beleid van de EU. Bankruns in héél Europa zijn het gevolg. Arno Wellens roast in zijn eentje het hele, corrupte financiële systeem, bijgestaan door Willem Middelkoop, die wel wat genuanceerder is. De koning moet vervolgens op TV verschijnen om de boel een beetje te sussen en vraagt het Nederlandse volk om kalmte. Arno Wellens wordt hoofd van een werkgroep die het Nederlandse financiële systeem weer op orde moet gaan brengen.
– Nederland gaat een lange termijn strategie ontwikkelen om zonder teveel kleerscheuren uit de EU te kunnen stappen. Een probleem is dat ex minister Kaag een substantieel deel van de Nederlandse pensioengelden heeft verkwanseld in Europa. Een groot aantal Grieken kunnen zomaar opeens een leuk vakantiehuisje kopen.
– Het Nederlandse rechtssysteem gaat op de schop. Nieuwe rechters zweren niet alleen trouw aan de Nederlandse wetten, maar bovenal aan het Constitutioneel Hof. Mr. Jeroen Pols krijgt van de koning persoonlijk een penning en de status “Ridder van oranje” toegekend.
ook Willem Engel wordt beloond met een erepenning. De rechtszaken die nog tegen hem lopen, worden geseponeerd.
– Er komt Nederlandse wetgeving betreffende de mainstream media. Deze mag niet meer in buitenlandse handen zijn.
– De NPO wordt drastisch hervormd. Van de 3 kanalen blijft er nog maar één over. De rest van de programma’s gaan via het internet.
– Café Weltschmerz, de Nieuwe Wereld én BLCKBX.TV krijgen zendtijd aangeboden in het nieuwe, vrije mediastelsel. Ook Robert Jensen keert eenmalig terug op de Nederlandse buis om primetime oud politici en het toenmalige coronabeleid te roasten.
– Er komt in ieder Europees land een standbeeld in de hoofdstad met daarin een grote Coronavirus bol (met spikes). Ieder land heeft een andere variant. Om schuldvragen te voorkomen komt de Delta Plus variant bijvoorbeeld niet in Engeland te staan maar in Duitsland.
De Omicronvariant mag in Brussel komen te staan. Deze variant heeft er immers voor gezorgd dat de mensen hun vrijheden weer terugkregen. De standbeelden worden ook tot cultureel erfgoed bestempeld, opdat WIJ NOOIT ZULLEN VERGETEN.
– Een belangengroep Ouders van kinderen met vaccinatieschade dringt er bij de 4- en 5 mei beweging op aan om ook jaarlijks hun omgekomen kinderen te herdenken. Want op een of andere manier leek de coronacrisis toch een soort van oorlog te zijn, zonder de bommen en granaten maar dus wel met vele (jonge) slachtoffers.
– De tribunalen krijgen steeds meer vorm. De eerste veroordelingen wegens misdaden tegen de menselijkheid worden uitgesproken.
Ex president Macron wordt huilend en geboeid afgevoerd naar Scheveningen waar hij zo’n 15 jaar mag doorbrengen in de internationale gevangenis te Den Haag. Er wordt wereldwijd budget vrijgemaakt om de gevangenis flink uit te kunnen breiden.
– In Nederland zijn voormalige Tweede Slaapkamer leden zijn zó bang voor arrestatie dat ze spontaan uit de school klappen en elkaar verraden. Vooral de oud Tweede Kamer leden van D666, VOLT en VVD rollen in het openbaar over de straat en verlinken elkaar over alles en nog wat. Later blijkt dat alleen de ex minister president Mark Rutte en ex minister Sigrid Kaag precies wisten wat het sinistere plan was met de QR code.
– Een aantal rechtszaken door het Internationale strafhof kan niet worden afgerond vanwege zelfmoord onder de verdachten. Dat is het leven. Soms moet er immers verantwoordelijkheid genomen worden voor falend beleid, is het niet? Desalniettemin toont het volk van Nederland respect voor elke overledene.
– Alle toegekende eredoctoraten en penningen voor mensen/wetenschappers die mede veroorzaker waren voor het leed in de Coronacrisis worden met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. De eventuele kosten worden daarbij verhaald op de betreffende personen.


– WORDT VERVOLGD…

STOP DEZE WAANZIN EN STOP DE DISCRIMINATIE!

IK ZIE HET, DE TIJD IS AANGEBROKEN…

Nick

Bronnen: nos.nl, nu.nl, ad.nl, parool.nl, trouw.nl, blckbx.tv, maurice.nl, janbhommel.nl, Arno Wellens en telegraaf.nl.

Similar Posts