BERICHTEN VAN WEEK 49 – 04/12/2023

Trots op de boeren!


BREAKING NEWS
Lillian Marijnissen treedt terug als fractievoorzitter van de SP. Eindelijk!
Ze heeft al vele verkiezingen op rij verloren maar weigerde tot nu de broodnodige conclusies te trekken. Ik denk dat de reden van de verliezen liggen in het feit dat de SP niet vecht tegen Agenda 2030. Ook hebben ze tijdens de Coronacrisis een aantal grote fouten gemaakt en vaak hebben ze meegestemd met het regime. En dat neem ik ze persoonlijk héél erg kwalijk. Voor mij géén SP meer.

Arno Wellens praat ons bij in deze uitzending over het Digitaal paspoort, Digitaal geld én het Europese vetorecht waarvan Nederland op het punt staat het in te leveren (dankzij demissionair leugenaar en premier Rutte!). Een absolute must om te kijken!
Onze rechtsstaat staat op omvallen en ons pensioen komt daardoor ook in gevaar, want Knoflooklanden als Italië azen daar natuurlijk op! Zonder vetorecht kunnen ze bijvoorbeeld een voorstel doen om de pensioenen van alle landen samen te voegen. Nederland kan dan géén veto meer uitspreken.
Rutte (maar ook Frans Timmermans) is vóór het afschaffen van het vetorecht. Zijn afscheidscadeau aan de Nederlandse burgers! We are f*cked!


ALGEMEEN
Héél toevallig kwam ik erachter dat de smaak van Lay’s Hamka’s chips is veranderd door gewijzigde receptuur. Gelukkig zijn veel consumenten er boos over. Er zit minder zout in de chips en ik heb begrepen dat de Europese Unie daar weer achter zit. Natuurlijk kan de fabrikant ook bezuinigen op ingrediënten, maar ook hier weer bemoeienis vanuit NGO’s en het EU regime. Ik schrijf er wel meer over. De EU bemoeit zich steeds verder met ons leven en voeding. Alles moet gezond. Gaat dat niet goedschiks, dan maar kwaadschiks zoals gedwongen aanpassing van recepturen. Er komt een tijd dat de EU alles voor ú zal beslissen. Wat u kijkt, wat u eet en drinkt en zelfs wat u denkt. Dit proces is niet meer te stoppen en zal in een stroomversnelling komen met de komst van het Digitale ID en Digitaal geld. Deugburgers zullen het wel weer geweldig vinden, want die eten toch al géén ongezonde chips, niet? De D666 deugleus “We laten iedereen vrij, maar niemand vallen” is exact hoe de EU over haar burgers denkt. Gaat u te ver, dan roepen wij u terug. En dat is precies hier aan de hand met deze chips, maar ook met frisdrank, rookwaar en andere producten waar mensen blij van worden maar die ze niet meer gegund zijn door het regime. Want ongezond. Hun beleid is pas ongezond en ik zal me de dag heugen als met deze Europese Unie en haar dictators korte metten wordt gemaakt. Figuurlijk dan, want anders zit ik volgende week vast wegens haat, smaad, laster en opruiing. Het gaat zoals ik al had verwacht. Langzaam maar zeker worden de EU burgers vastgezet door het EU regime. Minder vrijheid en minder vreugde. U zult niets bezitten maar toch gelukkig zijn. Nou, dat geldt zeker niet voor mij. Ik weet wat er staat te gebeuren en ik weet ook wat er gedaan moet worden. De zware tijd en zwarte bladzijde die ons te wachten staat, wordt langzaam maar zeker omgedraaid.
UPDATE – Ook Doritos zijn van smaak veranderd en hebben nu een groene Nutri-Score. Ik heb één advies naar u, de consument: laat deze teringzooi (oeps) links liggen en ga naar de concurrent (voor zolang het nog kan) en laat aan die deugfabrikanten en het regime zien dat ú de baas bent en niet zij.
UPDATE – Het regime gaat per januari 2024 zo’n 17 cent per liter extra belasting heffen op frisdrank, alcoholvrij bier, haver- en sojamelk. Maar ze noemen het nog géén suiker taks is te lezen. Wat is het dan wel? Vuile gore <vloekwoord>. Ik ben wéér boos. En het zal niet afnemen. Nee, er komen nog meer belastingen bij. We zijn niet meer te redden, ook niet met een eventueel kabinet Wilders. Het is gewoon te laat.

Een longpatholoog bij het Leids Universitair Medisch Centrum en mijn vrienden van NGO Trimbos Instituut maken zich zorgen over de handhaving die nodig is als 1 januari 2024 de verkoop van smaakjes van de Vapes worden verboden. Dat begrijp ik, maar zoals u weet ben ik erg sceptisch geworden op al onze wetenschappers, medici en politici sinds het Coronatijdperk. Dus ik ging maar even op een internetonderzoek uit. De Trimbossite beweert dat Vapes schadelijk zijn en dat het ondersteund wordt door wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten. Beleidsdocumenten? Die gaan over nudging en hoe ze jongeren van de Vapes kunnen houden. Maar die documenten gaan zeker niet over medische wetenschap. Dus hier word ik al een beetje kriebelig van, zelfs als fel anti roker en Vapen. Het Trimbos instituut heeft het, net als het krantenartikel, er ook over dat de wetenschap nog niet alles weet van Vapen. Ook mis ik op de website van Trimbos de links naar die wetenschappelijke literatuur. Wat ik verder wel lees op de website van Trimbos over Vapen is: “Een e-sigaret mist veel van de giftige verbrandingsproducten van tabak, maar in de damp komen wel schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine en propyleenglycol, en (sporen van) giftige en carcinogene stoffen- wat nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid.“. Oké, dus ik zoeken op propyleenglycol. En ik vind dan vervolgens op deze website het volgende: “Propyleenglycol (PG) is een heldere, kleurloze, geurloze vloeistof met een zoete smaak. PG wordt onder meer toegepast als vehiculum en/of conserveermiddel in infuus geneesmiddelen, dermatologische zalven en crèmes en cosmetica en wordt gezien als een hulpstof met een lage toxiciteit.“. Mijn conclusie is dat deze stof dus helemaal niet zo toxisch is als Trimbos beweert. Tenminste, als er medische zalf van wordt gemaakt, dan is het toch een goedgekeurde hulpstof?
Eigenlijk wil ik dan al niet meer verder zoeken en heb ik het gevoel dat het regime en het Trimbosinstituut gewoon willen beweren dat Vapen slecht is zonder dat ze echt weten hoe slecht het is. En dat is ook zo. Maar bijvoorbeeld Nicotine is toch echt wel een vergif. Tenminste het heeft werking in het zenuwsysteem. Maar ik lees ook dat niet is aangetoond dat Nicotine kankerverwekkend is. Dan carcinogeen: dat is een kankerverwekkende stof, maar zit ook in rood- en bewerkt vlees en kan kankerverwekkend zijn. Hoeveel van die stof zit er dan in de smaakjes van de Vapes? Daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar.
Mijn conclusie: Vapen kan zeker schadelijk zijn. Maar hoeveel? Dat is nog niet bekend en zal de komende jaren pas bekend gaan worden. Voor nu denk ik dat de overheid, medici en het Trimbos Instituut eigenlijk maar aan het nudgen zijn, want ze weten nog niet hoe schadelijk een e-sigaret in werkelijkheid is. De smaakjes verbieden is dan ook zeker géén oplossing, want de jeugd weet haar weg en dat is nu juist wel een probleem. De illegale smaakjes zijn wellicht niet gecontroleerd en dát kan juist negatieve gevolgen voor hun gezondheid hebben. Dus ben er voor om dat verbod op smaakjes in te trekken. Maar dat ben ik ook al vanuit mijn principes. Goede en eerlijke voorlichting door influencers zouden meer kunnen betekenen voor de jeugd, niet hoe het regime er nu op reageert.

En weer staat er een artikel op nu.nl die het heeft over een privé post op een social media account van werknemers die wel of niet kunnen leiden tot ontslag bij een bedrijf. Ik heb het gevoel dat het regime de mensen onder druk wil zetten om vooral géén kritiek of eigen meningen op social media te zetten, want dan kun je sancties verwachten van je werkgever. Ik zie het als een soort nudging. Ze hebben het dan wel over extreme uitingen, maar wat is een extreme uiting vraag ik mij dan af? Mijn mening dat ik Hugo de Jonge en Mark Rutte als criminelen zie die ik graag voor een tribunaal zou willen zien vanwege ernstige misdaden tegen de menselijkheid? Is dat een extreme mening? Voor sommige mensen wel, maar die hebben het nieuws van de afgelopen jaren niet goed gevolgd en hun mening is dus gebaseerd op desinformatie en/of te weinig informatie. In ieder geval ben ik bang dat er over een tijd géén kritiek, extreme of andersoortige meningen welkom zijn op social media. Nou, ik heb een eigen website draaien op een eigen server. Niemand die mij gemakkelijk de mond kan snoeren, anders dan mijn internetverbinding afsluiten.


Pieter Omtzigt heeft (expres) een Olongkrengetje gedaan. Hij liep na een gesprek met verkenner Ronald Plassterk met zijn map en notities naar buiten en werd opgewacht door de pers. Daar werd hij gefotografeerd en op de notities was duidelijk te lezen: ’Niet in PVV/NSC/BBB-ka..’. Hieruit kan worden afgeleid dat NSC niet in een kabinet wil met PVV. Het is ongelofelijk dat de geschiedenis zich herhaald. Het volk wordt weer in de mangel genomen. Een kabinet over rechts gaat gewoonweg niet lukken, vrees ik. En ik denk dat Timmermans straks aan het roer zal staan met als gevolg dat Nederland dan definitief verloren is aan die monsterlijke Europese Unie. Ik hou mijn hart vast. Europese belastingen, Erfrechtbelastingen, CO2 quota, klimaatbelastingen, etc.

Een mevrouw uit een zorginstelling in Nederland moet van diezelfde instelling stoppen met roken. Het is een premium artikel, dus ik weet voor de rest niets meer, maar gezien het commentaar van de vrouw gaat het weer over doorgeschoten regeltjes én bemoeienissen vanuit vadertje Staat. De zoon en advocaat van de vrouw vinden dat roken een mensenrecht is. Ik vind dat ook, ook al ben ik fel tegen roken. Verbieden van rookwaar is het afpakken van vrijheden van de mens. En ik weet dat de overheid roken in verzorgingshuizen en instellingen verboden heeft, ook al is het de facto de woonruimte van de bewoners zelf. Juridisch wordt er, denk ik, dan ook gebluft. En het wordt tijd voor actie. Het regime kan u immers ook niet verbieden om bij u thuis rookwaar of ongezond voedsel te nuttigen. Maar dat is wel wat ze van plan zijn om door te drukken. Met het huidige anti rookbeleid van het regime zijn de eerste stappen gezet naar een dictatuur. En u komt er pas achter als het veel te laat is. Daarom waarschuw ik via deze weg. We zijn nog steeds op weg naar een totalitaire fascistische (EU) staat. Er is géén weg meer terug. Als straks de Digitale ID en Euro zijn ingevoerd, wordt het net samengetrokken en zitten we in de val.


BINNENLAND
Het blijft een terugkerend bericht: “Honkvaste ouderen houden de gezinswoningen bezet omdat ze niet doorstromen naar een kleinere woning“. Ja hoor. Geef de ouderen maar wéér de schuld. Ik vind het misselijkmakend dit soort berichten. We weten inmiddels allemaal dat het grote woningtekort komt door de enorme migratiestroom die er al jaren op Nederland afkomt. Als het Westen (vooral de VS) eens ophoudt met het destabiliseren van allerlei landen, dan komt het vanzelf wel weer goed. Maar nee, we moeten in elk potje roeren, met grote stromen vluchtelingen en asielzoekers als gevolg.

Het leesniveau van de jeugd neemt steeds verder af. Ondanks alle pogingen om dat te herstellen. De afgelopen jaren van investeringen brengen alleen maar meer ellende met zich mee. De politiek zal de schuld geven aan Corona, en dat zal gedeeltelijk ook best zo zijn, maar er is meer aan de hand. Onze jeugd is niet meer ingesteld op lezen, ze is audiovisueel ingesteld. Ik denk dat de hersenen van de jongeren informatie tegenwoordig door de vele prikkels op een andere manier vergaren en verwerken. Maar ik verdenk ook de methodes en hulpprogramma’s op school. Die voegen niets toe aan de taalkennis van de jeugd, heb ik het gevoel. Maar ik ben dan ook géén docent Nederlands. Ik denk dat we de methodes los moeten laten en een andere weg moeten vinden in hoe onze jongeren taal tot zich nemen. Zou AI een rol kunnen spelen? Wellicht.

Ons rechtssysteem is al sinds het regime Bakellende verstoord. Hier weer een voorbeeld: een rechtbank heeft besloten dat de Nederlandse Staat niets verweten kan worden om mensen (meestal van Islamitische afkomst) die ten onrechte of om onduidelijke redenen op terreurlijsten komen te staan in het buitenland en dus dat land niet in mogen komen. We weten allemaal dat onze veiligheidsdiensten alle informatie delen met buitenlandse bondgenoten. Maar verantwoordelijkheid wordt er niet genomen. Ik vind het alle mensenrechten tarten en mensonterend. Waar rook is, is vuur zal er gedacht worden. En soms is dat ook zo. Maar er zijn genoeg verhalen bekend van mensen die géén flauw idee hebben waarom ze worden geweigerd in het buitenland. Ook hier denk ik dat doorgeslagen D666 rechters ons rechtssysteem hebben opgeblazen. Er is géén weg meer terug.

Journalisten van PowNews gingen verslag doen van een Sunneklaasfeestje op Ameland. Daar aangekomen werden ze bedreigd en achtervolgd door hooligans met meerdere auto’s. Op een gegeven moment zijn ze zelfs aangetikt. De politie werd gebeld en kwam ter plaatse maar deed verder niet zoveel. Ook aangiftes werden niet opgenomen. Als je de videobeelden bekijkt, vind ik dat reden om met scherp te schieten op de achtervolgers. Wat een eencelligen. Journalisten val je NOOIT aan. NOOIT! Ik had ook meer verwacht van de politie. De burgemeester van Ameland had géén zin in uitleg en gaf de opdracht om de journalisten uit Ameland te begeleiden.
UPDATE – PowNed voorzitter overweegt om een klacht tegen de politie in te dienen. En ik snap dit héél goed. Op nu.nl zijn er veel deugburgers die zeggen dat Pow News hun bedreigingen zelf geforceerd hadden omdat ze wisten dat ze niet welkom waren op het feestje. Ja, dat is de politie ook niet bij druglabs, maar toch komen ze om die te ontmantelen. Het is in Nederland een goed recht om op openbare plaatsen te filmen, en dat is wat de journalisten deden. Maar juist op die openbare weg zijn ze aangetikt, bedreigd en op andere manieren dwarsgezeten. En daar is de wet héél duidelijk in. Zelfs die man met een fakkel voor het huis van Kaag kreeg vele maanden cel. En nu? De politie van Ameland greep niet eens in, zag ik op de beelden. Dat kan toch niet? Hier is actie op nodig, en wel nu!

Energieleveranciers weren of ontmoedigen eigenaren van zonnepanelen om een energiecontract bij ze af te sluiten. Dat komt omdat steeds vaker de energieteruggave aan het net de leveranciers geld kost. De ACM zegt dat de energieleveranciers niet verplicht zijn om consumenten een vast contract aan te bieden. Ook mogen ze onderscheid maken tussen consumenten met of zonder zonnepanelen. Vandaar dat vaste, langdurige contracten voor consumenten met zonnepanelen dus schaars aan het worden zijn. Leve de energietransitie!
We zijn er véél te vroeg mee begonnen. En China maar kolencentrales bijbouwen. Het is een farce!
Als we onze welvaart en economie op het spel zetten voor die energietransitie kan dat zéér grote gevolgen voor de toekomst hebben. We zouden zomaar 50 jaar terug kunnen worden geworpen. Nederland zal alle zeilen bij moeten zetten om deze mislukte energietransitie nog een beetje de goede richting op te kunnen buigen.


POLITIEK
Vandaag (dinsdag 5 december) is er afscheid genomen van zo’n 80 Kamerleden en de voorzitter. Mijn gedachte daarover zal u niet ontgaan zijn: opgerot! opgerut! Het demissionaire regime zal er nog even zitten en kan Nederland nog gauw een duwtje over de afgrond geven. Dag Attje Kuiken (***wijf) en engnek Tjeerd de Groot van D666. Hopelijk tot ziens over enkele jaren als jullie met je graftakkenface weer eens op TV komen omdat er een tribunaal op jullie wacht vanwege de grove mensenrechtenschendingen die jullie hebben gedaan tijdens het Coronatijdperk. Ik pik er nu willekeurig twee Kamerleden uit, maar ik kan ze, op een hand na, bijna alle 80 wel noemen en op ze schelden wegens schending van onze (grond)rechten.
Jammer dat er nog wat engnekken van D666 blijven zitten zoals die Wieke Paulusma (met haar ‘geen steun!‘ geroep op Kamermoties) en Jan Paternotte. Maar ik denk niet meer voor lang. D666 is zo goed als uitgespeeld.
UDATE – Ik hoorde vandaag op de radio dat die graftak Tjeerd de Groot tijdelijk weer terugkeert in de Tweede Kamer wegens zwangerschapsverlof. Fijn! NOT!

In het AD gaat het weer over de F*ck Up’s van minsister Hugo de Jonge. ABN Amro constateert in een nieuw rapport dat de huurwoningen voor beleggers in waarde dalen, en dat is funest. De Jonge wil namelijk de huren in de vrije sector aan gaan pakken. Veel particulieren die panden hebben en deze verhuren, overwegen steeds meer om deze te verkopen. Ook grote buitenlandse beleggers hebben hun huurwoningen in Nederland te koop gezet, maar investeren ook minder in nieuwbouwprojecten. En dat is nog desastreuzer.


BUITENLAND
Een bizar artikel in de Televaag. Een woedende Boris Johnson (toenmalig premier van het Verenigd Koninkrijk) overwoog een militaire inval bij de Leidse vaccinfabriek ‘Janssen’ omdat de ontwikkelde corona vaccins niet als eerste uitgeleverd zouden worden aan Engeland. Diplomaten hebben Boris Johnson van zijn plan af kunnen praten omdat er teveel internationale spanningen zouden kunnen ontstaan. Wat ik niet begrijp is hoe zo’n plan überhaupt geopperd kan worden. Echt te bizar voor woorden. Ik geloof het dan ook niet zomaar. Was Boris dronken? Wellicht is het gewoon een potje humor geweest. Dan kan ik het zeker waarderen. Was het een echt plan? Dan met onze 2 chinooks commando’s droppen en met onze 5 werkende straaljagers Londen platbombarderen 🙂

In Italië is met ongeloof gereageerd op het bericht dat een juwelier 17 jaar gevangenisstraf krijgt voor het doden van overvallers. Hij ging na de daad de overvallers achterna en schoot ze neer tijdens de vlucht. Ja, het doden van mensen is een halsmisdaad. Echter hier zijn natuurlijk wel verzachtende omstandigheden te bedenken en ik vind 17 jaar dus een bizarre straf voor iemand die zijn lijf en goed verdedigde. Ook hier heb ik het gevoel van de omgekeerde wereld.

Duitsland staat onder toenemende druk om minder migranten toe te laten. Dit jaar zijn er zo’n 67 procent méér asielaanvragen in Duitsland binnengekomen en neemt de steun voor de rechtse partij AfD ook steeds meer toe. In steeds meer landen van de Europese Unie wordt dan ook geroepen om meer grenscontroles te houden. Dat gaat natuurlijk tegen het Schengenverdrag in, maar de migratietoename wordt steeds meer een probleem betreffende orde, veiligheid én huisvesting.

In Denemarken heeft het Deense parlement ingestemd met een wet die het verbranden van boeken met religieuze teksten verbiedt. In de volksmond staat dit natuurlijk bekend als de Koranverbrandingen. Ik ben natuurlijk principieel tegen wetten die onze vrijheid van meningsuiting inperken en vind het dan ook laf van de overheid. Het verbod is er gekomen omdat de veiligheid anders niet meer gegarandeerd kan worden. Nou, dan heb je een cultuur binnengelaten die niet kloppend is met de eigen cultuur, denk ik dan. En voor die groepen mensen die zich beledigd voelen geef ik mee dat ze dan beter terug kunnen gaan naar hun eigen land en eigen cultuur. Daar rekent de Sharia hardhandig af op Koranverbrandingen. Dat is wat ik denk. Ik snap trouwens ook niet dat mensen zo’n aanstoot kunnen nemen aan boekverbrandingen. Het zegt meer iets over de innerlijke kwetsbaarheid van dat soort mensen en regimes. Wij moeten onze cultuur die nog over is fier verdedigen in het Westen. Ook al is het tanende. Zelf zal ik echter zelf niet snel boeken of vlaggen van welk kaliber dan ook verbranden. Ik wil niet zomaar mensen beledigen, maar ik wél het recht ertoe hebben mocht het ooit nodig zijn. Dat is vrijheid van meningsuiting. Ben ik nu tegenstrijdig? Ik vind van niet. Ik wil het recht hebben om (religieuze) boeken te verbranden maar zal dat recht niet snel overwegen of toepassen. Dat is het korte antwoord.
In ieder geval: met deze wet in de hand kan de Deense regering een stap verdergaan en in de toekomst ook vlagverbrandingen gaan verbieden.


KLIMAAT
Terwijl het in Europa best goed winterweer is met veel sneeuwval, is het in Australië zomer. In Sydney is het zo’n 40 graden Celsius, terwijl het daar gemiddeld zo’n 25 graden Celsius zou moeten zijn. Dat is best wel een verschil. Zou het met die zonnestormen te maken kunnen hebben dier eraan staan te komen? Is de zon in een actievere periode terechtgekomen? Of is de opwarming van de Aarde een feit? Ik weet het niet, maar maak mij nog steeds géén zorgen over het klimaat.


CORONA
Ook in Nederland zijn er opvallend veel kinderen flink ziek als gevolg van longontstekingen. De oorzaak is nog niet bekend. Het gaat om kinderen van 3 tot 14 jaar of zoiets. Mijn verdenking ligt bij de lockdowns tijdens de Coronacrisis, waarbij de kinderen te weinig met elkaar in aanraking kwamen, met een zwakker immuunsysteem tot gevolg, maar ik ben ook geneigd om mij af te vragen of die gifspuiten er iets te maken mee kunnen hebben. Dat zou ernstiger zijn, want dat betekent dat het immuunsysteem zwaar is aangetast door de spuiten en dan hoop ik nog in het beste geval dat het immuunsysteem na zo’n longontsteking weer sterker zal worden. Want als het zwak blijft, betekent dat die persoon vatbaarder is voor auto-immuunziektes zoals diabetes, kanker of circulatieproblemen zoals trombose kan vormen. Ik hoop dus van harte dat het immuunsysteem van die kinderen zwakker is geworden door de hygiëne regels en lockdowns, want dan komt het wel weer goed!

De Corona reismaatregelen mogen van het Europese Hof worden voortgezet. Dat betekent dat als de WHO vindt dat er een pandemie is, de EU kan beslissen dat plezierreisjes aan banden worden gelegd of dat er verplicht getest kan worden. Dus stel dat de longontstekingen bij kinderen (zoals hierboven beschreven) zich ook uitbreiden, dan kan de EU dus dwingende reismaatregelen uitvaardigen. En hier was ik dus al bang voor. Onze mensenrechten zijn definitief aangetast. Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge!

De oversterfte gaat nog steeds door. In Nederland en in het buitenland. Ik zag een artikel over een overleden persoon en vroeg mij meteen af of dat door de coronaprikjes zou kunnen komen?

Er komen steeds meer Coronagevallen in het ziekenhuis terecht. Staatsblaadje nu.nl moet nog even vermelden dat Corona zeker géén griepje is. Dat klopt, want het is vergelijkbaar met een echte griep. Dus je moet het zeker serieus nemen, maar Corona is nooit erger geweest dan de zware griepgolven die er in 2016 en 2018 waren.

Het ziekteverzuim daalt in Nederland. Wat wel opvalt is dat er meer langdurig zieken te betreuren zijn. Mijn vermoeden hoe dat komt, is géén geheim. Ik vermoed dat vele gevaccineerden langdurig ziek zijn en ik vrees nog steeds voor de toekomst. Ik blijf verhalen horen in mijn sociale omgeving van vele zieke en overleden mensen (vooral mannen). Ik vraag mij trouwens af of die daling ook doorzet, want in de wintermaanden zijn er veel meer mensen ziek. En dat is ook logisch.


OORLOG RUSLAND – OEKRAÏENE EN ISRAËL – HAMAS
Er zijn grote haarscheuren aan het ontstaan tussen president Zelensky van Oekraïne en zijn politieke top en militairen. Volgens hen gedraagt Zelensky zich als een dictator. Kunnen deze haarscheuren het einde van Zelensky betekenen? Of worden zijn generaals vervangen? En welke rollen spelen Duitsland en de VS, waar ik het vorige week over had? Er staat wat te gebeuren met deze oorlog. Ik hoop dat het snel ten einde komt, zodat meer slachtoffers kunnen worden voorkomen.

Bepaalde beleggers op de Beurs van Tel Aviv hebben volgens Amerikaanse onderzoekers, voorkennis gehad over de aanslag van Hamas op 7 oktober 2023. Onbekend is of deze beleggers van Hamas zijn of anders. In ieder geval is het een vreemde zaak. Weken van te voren schijnen een aantal beleggers iets meer te weten dan anderen. Ik hoor ook verhalen dat zoiets met 911 in de VS ook zo is gegaan. Het feit dat het in de mainstream media verschijnt, wil dus zeggen dat er zeker rook is. En waar rook is, is vuur!

Ik had het er vorige week al over: Het volk van Venezuela heeft in een referendum aangegeven dat ze voor annexatie zijn van een gebied bij buurland Guyana. Dat is ook niet toevallig, want er is daar een flinke voorraad olie en gas gevonden. Maduro speelt een vies spelletje en ik hoop dat als hij zijn buurland aanvalt, hij van een koude kermis thuis zal komen. Hier een artikel uit het AD. Deze aankomende oorlog is er weer één op de lijst. De mensheid is hondsdol geworden.

Polen gaat ervanuit dat Rusland de NAVO binnen 3 jaar zal aanvallen. Tenminste, dat is wat ik lees uit dit bericht. Maar de NAVO aanvallen zou niet alleen dom zijn, het zou ook onmogelijk zijn voor Rusland. Oekraïne wordt ook niet zomaar ingenomen. Het kost veel tijd. En laat staan dat de kernwapens van de NAVO en Rusland elkaar zonder weerga kunnen wegvagen. Dus nee, oorlog met de NAVO is géén realistisch scenario, net zoals een oorlog tussen de NAVO en Rusland. Het kan gewoon niet gewonnen worden. Maar ja, het Westen is langzaam in chaos uiteen aan het vallen. Welke gek drukt er dan als eerste op de rode knop?


ECONOMIE
De goudprijs is deze week boven de 2100 dollar per ounce gekomen. De onzekere situatie in het Midden Oosten, de mogelijke renteverlaging van de FED en de zwakke Dollar doet de vraag naar goud stijgen. Ik denk wel dat de goudprijs nog steeds kunstmatig lager gehouden wordt door krachten vanuit de VS.

Huishoudens in Nederland met een laag inkomen krijgen vanaf januari 2024 steun als ze hoge energiekosten hebben. Ik ben blij voor die mensen, maar ik heb met mijn 1,5x modaal ook problemen om mijn energierekening te betalen. Ja, ik heb een groot huis voor mij alleen en het is oud. Maar in het verleden was dat géén enkel probleem en kon ik gewoon alles betalen. Maar nu lukt dat gewoon niet meer als alleenstaande met al die stijgende kosten. Ik zit dus weer op te warmen bij één elektrisch kacheltje. En ja, dat is lekker warm. Maar zodra ik opsta is het overal koud. Wieke Paulusma van D666 zal als volgt reageren op de motie of alleenstaanden ook energie steun kunnen krijgen. Hier haar antwoord: “Geen steun!“.

De winkelstraten worden leger en leger in Nederland. Nu zijn Aktiesport, Sprinter en Perry Sport failliet verklaard. Ik vond vooral die winkels van Perry Sport altijd zo mooi ingericht. Sommigen ook met leuke zeeaquariums. Ik hoop dat de vissen een goed onderkomen zullen krijgen als dat al niet gebeurd is. De crisis zal zich steeds verder uitbreiden. De inflatie zal nog steeds hoger gaan worden, want ons financiële systeem is op hol geslagen en ligt de facto aan het infuus (helikoptergeld).
Door de toenemende faillissementen lopen natuurlijk ook de (overdekte) winkelcentra groot gevaar door de leegloop. De achtergebleven winkeliers krijgen daardoor meer kosten op zich en afnemende belangstelling van klanten. Dat leidt tot nog meer leegloop. En zo is de vicieuze cirkel compleet.


KIJK EN LEESTIPS
blckbx today #252: Klokkenluider onthult vaccinsterfte | VVD afgestraft | Industrie dupe klimaatbeleid.
blckbx today #253: Nieuwe Tweede Kamer | Leesniveau dramatisch gedaald | Grootste klimaattop ooit.
blckbx today #254: VN’s wereldwijde database | Misleiding voedingsindustrie | Klimaat: feiten en fabels.
De Nieuwe Wereld #1424: Digitaal paspoort, CBDC en EU-vetorecht | Gesprek met Arno Wellens.
Weekoverzicht met Jeroen en Willem: Week 49 – 2023

DE ZWARE TIJDEN ZIJN AANGEBROKEN

Nick

Bronnen: youtube.com, maurice.nl, trouw.nl, telegraaf.nl, vrt.be, nu.nl, cnn.com, cnbc.com, opinieZ.com, bnr.nl, rijnmond.nl, fvd.nl, zerohedge.com, tweakers.net, medischcontact.nl, rtlnieuws.nl, twitter.com, msn.com, wikipedia.com, viruswaarheid.nl, nieuwrechts.nl, arnowellens.eu, videowaarheid.nl, blckbx.tv, parool.nl, eenvandaag.nl, ad.nl, indepen.nl, nieuwnieuws.nl, powned.nl, nature.com, guldencourant.nl, hartvannederland.nl, bnr.nl, fvd.nl, cafeweltschmerz.nl, nemokennislink.nl, sp.nl, msm.com, thesun.co.uk, knack.be en nos.nl.

Similar Posts