HET REGIME VAN LIST & BEDROG – 07/03/2021

 

” De dictatuur is een feit in Nederland! “

de ogen van Maurice de Hond gaan steeds verder open. In zijn nieuwste blog van vandaag stelt hij onomwonden vast dat het RIVM (nieuwe afkorting: Rijks Instituut Voor Misleiding) bewust de regering manipuleert met data, modellen en prognoses. Hij geeft hier diverse bewijzen van. Ik ben het natuurlijk met Maurice eens. Ook al ben ik géén superster in statistiek. Echter ik denk dat hij één bepaalt aspect vergeet in zijn analyse, namelijk het Regime Rutte zelf.
Maurice gaat er namelijk van uit dat het Regime en de oppositie elke keer weer overdonderd worden door de negatieve getallen die het RIVM hen voorhoudt. Dit ondersteund door onze corrupte én incompetente mainstreammedia.
Maar Maurice is nog een beetje te naïef. Het regime Rutte weet dondersgoed hoe het zit maar wil het volk juist onderdrukken met maatregelen die (wetenschappelijk) aantoonbaar niet werken.

Het is de bedoeling om het volk (burgers van de wereld) klaar te maken voor een enorme verandering die impact zal hebben op de rest van ons leven. Is het Agenda 2030? Of is het een ander groot event?
Ik begin steeds meer te denken dat de regeringen onder leiding vanuit het WHO (een NGO natuurlijk) bezig zijn om het volk klaar te maken voor “The Great Reset“. Dat kan door het eerst af te (laten) breken en vervolgens beter terug te bouwen. “Build Back Better“. Heel veel regeringsleiders (inclusief Rutte) hebben deze kreet in hun mond genomen.
Het klink allemaal prachtig: schone energie (hoe dan?), bezittingen sterk teruggedrongen, basisinkomen, eerlijker verdeling van de welvaart. Hoe zou je hier nu tegen kunnen zijn?
En dat is juist het dilemma. We moeten ons klimaat redden. Ik ben van mening dat het vooral ligt aan de overbevolking, overbevissing én de grootschalige kap van bomen overal ter wereld. Dat samen geeft een exponentiele groei van broeikasgassen, verstoring oceaan warmtestromen en dus klimaatverandering. Zoiets.
Ik ben opgeleid in de energiesector (docent elektrotechniek) en weet natuurlijk hoe de opwekking daarvan werkt.
Bepaalde NGO’s hebben zo’n grote lobby invloed (denk aan Brussel) dat de facto de NGO’s het klimaatbeleid bepalen. Een logisch denkend mens zou nooit biomassa (waar veel hout is in verwerkt) toestaan. Biomassa geeft zeker niet minder CO2 uitstoot want als je de bomen wegkapt is er minder fotosynthese en dus steeds méér CO2 uitstoot. Vis daarbij nog eens de oceaan leeg met de steeds groter wordende vraag naar vis (overbevolking) en dat in combinatie met steeds groter wordende Trawlers. Nou ja, dan weet je het wel. Je bent de Sjaak. Vroeg of laat.

Ik denk dus dat de regeringen overal ter wereld zijn wakker geschud door een (onbekende) entiteit en onder het mom van een coronacrisis met spoed onze economie en andere systemen probeert aan te passen. Om onrust op de korte termijn tegen te gaan is ANGST als wapen ingezet. Maar angst is een slechte raadgever en vroeg of laat doorziet men het spel van de regimes.
Maar dan staat het volgende wapen al weer klaar: de klimaatcrisis.
Langzaam maar zeker zijn we terechtgekomen in een communistisch systeem. Neokapitalisme staat naar mijn mening gelijk aan communisme.
Het volk wordt dom én bang gehouden. Ik noem dat soort mensen bruikbare idioten. Dat is op dit moment nog de meerderheid van het volk. Je kunt ze ook schaapjes noemen. Maakt mij niet uit.
Het is alleen jammer dat deze schaapjes mij als vrijdenkend individu in blinde paniek zo van de dam afduwen. En niet één keer maar meerdere keren.
Maar goed, voordat ik weer ga schelden sluit ik dit maar af. Hoe dan ook: we are f*cked.
China zal ons helaas naar de bevrijding leiden. Met onderdrukking tot gevolg in de verre toekomst.
Het principe “Survival of the Fittest” geldt namelijk nog steeds. En China is groeiende.
Er kan nog veel gebeuren. Mijn neef zei ooit eens tegen mij: “dankzij kernwapens zijn er géén wereldoorlogen meer gevoerd. Want een ander land aanvallen staat gelijk aan zelfvernietiging.”
Dat adagium gold zeker tot het jaar 2000.

Maar nu zijn er andere wegen om oorlog te voeren. Virtueel of via het economische systeem.
China is bezig om continenten (Afrika) op te kopen en de zeldzame metalen te delven.
De V.S. doen zeker wel hetzelfde maar krijgen steeds meer achterstand.
China is militair ook bezig de grootste te worden (hier nog een link). Stilletjes, dat wel.

Kortom: wij worden klaargemaakt om als China 2.0 burger te leven en te handelen. Leven in angst en mét beperkingen zoals een avondklok, lockdowns, noem maar op.
Het vrije leven is op dit moment voorbij. De vrijheid van meningsuiting wordt ook bedreigd. Het is wachten op de finale. Ik heb in een ander bericht al eens opgeschreven hoe die finale zal gaan lopen. Maar feit blijft dat wij als mensheid tot bezinning moeten komen en meer moeten gaan zorgen voor elkaar, onze dieren en natuur.

De Coronacrisis is een mooie dekmantel om vele vrijheden op het spel te zetten en een door de staat gecontroleerde maatschappij te maken waardoor Agenda2030 gemakkelijker kan worden ingevoerd.

UPDATE 14/03/2021 Weer censuur van YouTroep
Zojuist een tweet van Wybren van Haga.
Er is van zijn YouTroep kanaal een video verwijderd waarin Jaap van Dissel toegeeft dat de IFR van corona ongeveer gelijk is aan die van de griep.
Ik begrijp niet dat dit kan worden blijven toegestaan. De overheid MOET ingrijpen.
Ik snap dat een privaat bedrijf zijn eigen huisregels hanteert. Maar omdat YouTroep zo groot is geworden is het min of meer toch publiek domein, én ze hebben afgesproken om zich aan artikel 230 te houden. Dat artikel beoogt een open debat. Hier is géén sprake meer van een open debat maar het klakkeloos volgen van de WGO richtlijnen.
De overheid is hier zeker mede schuldig aan. Zij kunnen YouTroep onder druk zetten óf zelf middelen creëren om een open kanaal te maken op het internet. Maar door alle ingevoerde wetten is censuur mogelijk geworden. De overheid heeft het internet zelf kapot gemaakt. En dus ontstaan er nu allemaal kleine websites met de video’s. Daardoor is niet alle informatie meer te vinden. Een hopeloze zaak.

Nick

Bronnen: wiki.nl, maurice.nl, twitter, telegraaf.nl, ad.nl, meta-defense.fr, ripleybelieves.com en nu.nl

Similar Posts