ONZE ECONOMIE ZAL INSTORTEN – 2012

Ik heb een brede interesse in de wereldeconomie. Dat komt omdat economische keuzes in het verleden gevolgen hebben voor het heden en de toekomst.
We hadden in plaats van te investeren in wapens ook kunnen investeren in duurzame energie.
Maar in deze tijd leven we in een wereld van aanslagen, ontspoorde religies, voedseltekorten, milieuvervuiling, etc.

Want de komende tijd gaan er spannende zaken gebeuren rondom grondstoffen (peak-oil), valuta, landen, recht en economische systemen.

Waar moet ik beginnen?????

Met de opkomst van de home computers in de jaren 80 leek de toekomst een geweldige impuls te hebben gekregen. Innovaties werden versneld en de technische uitvindingen zoals de compact disc, dvd, platte schermen en mobiele communicatie veranderden ons leven compleet. Toen er computernetwerken ontstonden (zoals het internet) werd onze wereld langzaam steeds meer complexer. Er waren toen nog genoeg grondstoffen en technische uitvindingen en maatschappelijke & sociale veranderingen volgden elkaar snel op.

Toen kwam het magische jaar 2000 in zicht. de befaamde Millennium bug werd gevreesd maar gaf in de praktijk nauwelijks problemen. De computersystemen vielen niet uit en bijna alle technische apparatuur bleef functioneren. Maar…. er broeide wat.

Mijn interesse in de wereldpolitiek en economie was nog niet echt ontwikkeld, mede omdat ik pas laat op het internet actief werd.
Toen op 7 november 2000 George W. Bush de verkiezingen op dubieuze wijze won was ik overtuigd dat er grootschalige verkiezingsfraude in Florida waren gepleegd. De neef van Bush was daar gouverneur. Stemmen van de zwarte bevolking werden op grote schaal ongeldig verklaard en zo won George W. Bush de verkiezingen. Na een rechtszaak werd de overwinning in december 2000 definitief aan Bush toegekend.

De running mate van George W. Bush, Dick (Richard) Cheney, werd de vicepresident.
Deze man was toen al een havik en een machtig persoon in de oliewereld en prominent lid van de ijzeren driehoek.

Op 11 september 2001 gebeurde er een verschrikkelijke aanslag in New York.
Hierbij werden de Twin-Towers vernietigd. Beide torens storten als een kaartenhuis in elkaar.
Ik zat toen met grote ogen te kijken naar de tv en was woedend op de kapers.
Wat ik niet wist was dat er diezelfde dag nog een gebouw kaarsrecht instortte en dat was Tower 7 die op ongeveer 100 meter afstand van de Twin-Towers stond. Dit gebouw was door géén enkel vliegtuig geraakt. Vernietigd door brand was de officiële mededeling die in het ‘911 commissie’ rapport te lezen was. De Twin-Towers en gebouw nr. 7 waren de toen de eerste 3 wolkenkrabbers die door brand compleet ingestort zijn.
Natuurlijk was er ook nog de aanslag op het Pentagon en de mislukte aanslag op een onbekend object want het vliegtuig (vlucht 93) stortte neer en werd totaal vernietigd.

11 september 2001 was de dag van de nieuwe wereldorde.

Boos als ik was nam ik alle nieuws over de aanslagen voor waar aan. Hoe kon zoiets gebeuren?
Osama Bin Laden werd al binnen 2 dagen na de aanslagen beschuldigd als hoofddader van de aanslagen. De wereld reageerde furieus en de jacht op ‘Al Quaida’ en Bin Laden werd geopend. De wereld moest de Verenigde Staten wel volgen want Bush had gezegd: “jullie zijn voor ons of tegen ons…”.

In 2003 werd Irak binnengevallen door de coalitietroepen onder leiding van de Verenigde Staten. Saddam Hoessein (eerst een goede vriend van de V.S., werd verdreven en later opgepakt en opgehangen). Dit omdat Irak ervan werd beschuldigd chemische wapens te hebben en Al Quaida strijders op te leiden. (Beide beweringen werden later als onjuist bewezen.)

In 2004 werd Bush herkozen als president van de V.S. en ging het neoliberale beleid door.

In 2005 opende ik mijn ogen en ging mij concentreren op de wereldpolitiek en de economie van de V.S. in het bijzonder.
Ik was altijd al verbaasd dat (ook hier in Nederland) de huizenprijzen konden blijven stijgen. Hoe kwam dat en hoe werkte ons financiële systeem dan?
Naarmate ik daar wat dieper in ging duiken verbaasde ik mij steeds meer.

In 2007 zag ik de dollarkoers erg schommelen. De dollar werd in enkele maanden véél minder waard ten opzichte van de euro. Toen wist ik zeker dat er op korte termijn een zeer ernstige economische crisis zou uitbreken.
In 2008 gebeurde dit dan ook met het omvallen van Lehman Brothers, Merrill Lynch, Freddie Mac & Fannie Mae en enkele andere kleine banken en verzekeringsmaatschappijen. AIG moest in 2009 gered worden door de Amerikaanse overheid. Ik voorspelde in 2007 al dat in 2012 ons gehele economische systeem omgevallen zou zijn. Zou…want in 2008 gebeurde er iets dat ik voor onmogelijk hield. De Amerikaanse overheid redde de omgevallen banken en verzekeringsmaatschappijen door middel van een bail-out. Of te wel de winsten werden geprivatiseerd en de verliezen gesocialiseerd. Iets dat in een systeem van kapitalisme niet past.
Hiermee werd het omvallen van ons economische systeem in de gehele wereld tot nader order uitgesteld. Maar de bail-outs zijn lapmiddelen en de wond ettert heden ten dage nog steeds door.
In Nederland zijn 3 van de 4 grote banken gered (genationaliseerd) door de overheid alsmede een aantal voetbalclubs uit de eredivisie met geld dat wordt gecreëerd uit het …NIETS.

De oorzaken van de economische crisis worden voor een groot deel toegewezen aan het verstrekken van hypotheken (Verenigde Staten) aan arme mensen die niet of nauwelijks een baan hadden. Dat kan deels waar zijn maar er is veel meer aan de hand.

Om controle te krijgen over mensen dien je controle te krijgen over het economische systeem. Daar is sinds de aanslagen in 2001 heel hard aan gewerkt door de Amerikaanse overheid.

De huidige crisis wordt naar mijn mening veroorzaakt door de volgende zaken:
– Een ongelimiteerde geldcreatie; geld wordt uit het niets gecreëerd.
– Graaien van (grote) bankiers en grote corporaties.
– Complexe financiële producten zoals derivaten, etc. Deze werken als een boemerang op de economie.
– De grondstoffen (olie, gas) kunnen steeds moeilijker worden gewonnen.
(Het kost steeds meer energie om energiegrondstoffen op te pompen.)
– Er is een valutaoorlog aan de gang (stilletjes noem ik dit de derde wereldoorlog).
– Er is een economische crisis aan de gang omdat ons economische systeem aan het wankelen is.
Dit omdat de regels ervan ernstig worden overtreden. Bail-outs stroken niet met onze vrije
markteconomie.
– Lenen met rente is de doodsteek voor onze maatschappij. Zeker wanneer de hoofdsom
(uit het niets wordt gecreëerd) maar de rente niet. (Sterker nog: als we alle schulden van de wereld meteen zouden kunnen aflossen dan zou er nog een heleboel rente openstaan.)

Als we aan de bovenstaande zaken niets doen dreigt er een nieuwe zwarte bladzijde te ontstaan in de geschiedenis van de mensheid. Ik doel hiermee op onderdrukking, fascisme, voedseltekorten en oorlog(en).

De oplossing:

– Een wereldwijd nieuw economisch systeem waarin mens, dier en natuur centraal staan,
niet macht en geld.
– Meer welzijn en geluk voor de burgers, minder werken en meer ontplooiing van de eigen talenten. Voorbeeld: het venusproject.
– Aanhouden en berechten van corrupte bankiers, politici en groot graaiers.
– Uit de huidige Europese Unie en de euro en het formeren van een nieuwe Europese Unie waar banken en publieke zaken zoals energie, openbaar vervoer en drinkwater vanuit de overheid worden geregeld.  Géén gegraai meer in de publieke sector.
– De nieuwe Europese Unie stelt zich tot taak om geluk, welzijn en welvaart voor mens en dier op
nummer 1 te krijgen.
– Innovatie op het gebied van duurzaamheid, voedsel, techniek, energie en ruimtevaart.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het produceren van een economisch rendabele kernfusiecentrale.
– Urban Design – De vergroening van de stad maar ook groen in en rond de gebouwen terugbrengen. Oftewel: het aanleggen van een veilige, groene én gezonde leefomgeving.
– Alle schulden die de landen naar elkaar toe hebben, kwijtschelden. Het kan niet anders als men opnieuw wil beginnen. Denk hierbij maar eens aan Griekenland.
– Afstappen van ons huidige economische model en overstappen naar een model gebaseerd op
duurzaamheid.
– Iedere burger een basisinkomen (naar leeftijd). Een basisinkomen geeft iedere burger zekerheid (ook in mindere tijden zoals heden). Het basisinkomen garandeert levensonderhoud op een minimaal niveau. Denk aan huis, voedsel en basis nutsvoorzieningen die er mee betaald kunnen worden. Voor de extra luxe moet er gewerkt worden. En mensen houden van luxe dus gaan de meeste mensen werken. Worden mensen hier lui van?  NEE!  Mensen gaan zich juist meer ontwikkelen (meer vrije tijd) en de werkstress zal hierdoor afnemen. Gevolg: minder zieken, minder ziektekosten, meer geld voor de economie!
– Een strippenkaart voor iedere burger om bijvoorbeeld 12 jaar gratis onderwijs te volgen. Geef iedereen  de keuze om te leren wat hij/zij wil. Op deze manier kunnen arme mensen ook onderwijs volgen en zichzelf verder ontwikkelen.
– Terugdraaien van de privatisering op het gebied van zorg, (onderwijs), nutsvoorzieningen en
basisvoorzieningen.

Een aantal van bovenstaande opsommingen vereist een nauwe samenwerking op wereldniveau. En dat is nu het probleem. Zolang de banken en grote bedrijven de macht in deze wereld hebben zal er weinig tot niets veranderen en leidt dit tot fascisme, corporatisme en een onveilige samenleving.

Het is naar mijn mening te laat om op een zachte manier een omschakeling te maken.
Om deze huidige en idiote situatie (nog even) vol te houden zijn er de volgende opties mogelijk:

 1. Bezig blijven met ‘ steunmaatregelen’  zoals bail-outs met fiat geld en het creëren van fiat-geld uit het niets. (QE stimulering waar de V.S. mee zijn begonnen en Europa nu ook mee bezig is).
 2. Alle (semi-) staatsbedrijven verder privatiseren, in binnen- en buitenland. Denk bijvoorbeeld aan de drinkwaterbedrijven.
 3. Fusies tussen (grote) bedrijven want dat betekent groei. En groei is nodig om deze onzin in stand te kunnen houden. Denk aan fusies tussen vliegtuigmaatschappijen.
  Aantekening mei 2020: Hiermee bedoel ik ook het proces van Neoliberalisme dat langzaam omgezet wordt door marktregulering en fusies naar Communisme!
 4. Het versneld uitroepen van de ‘ EUSSR’ of te wel het versnellen van de complete Europese integratie. Als deze situatie ontstaat zullen er grote veranderingen voor Nederland zijn, waaronder misschien wel het nivelleren van de pensioengelden tussen de landen onderling. Ook zal het de vraag zijn of de integratie democratisch zal gebeuren. Ik vrees van niet.
 5. Manipuleren van de beurs (en grondstoffen), financiële gegevens positiever presenteren of anders uitleggen dan ze in werkelijkheid zijn (dus het creatief omgaan met de interpretatie van de financiële wetten). De beurs staat op een historisch hoogtepunt als gevolg van enorme geldcreatie (voor en door de banken). Echter, dit is weer een enorme luchtballon die op klappen staat. Het geld wordt immers bij het midden- en kleinbedrijf en de burgers weggehouden; leningen zijn moeilijker te krijgen.
 6. Het steeds meer uitkleden van de basisvoorzieningen (zoals zorg) en de bevolking zodanig manipuleren met propaganda zodat het volk zich bijvoorbeeld keert tegen experimentele behandelingen of extra mantelzorg in verpleeghuizen zal accepteren als een normaal iets.
 7. Economische spionage. Om onze veiligheid te waarborgen wordt onze privacy aan alle kanten geschonden. Slechts een klein aantal mensen denkt dat de spionagediensten zoals de NSA er alleen maar zijn om de Verenigde Staten een grote economische wereldspeler te laten blijven. Onder het mom van onze veiligheid worden er een groot aantal economische en industriële spionage-activiteiten ontplooid. Denk maar eens aan de data van het Europese financiële betalingsverkeer van SWIFT die voor grote multinationals uit de Verenigde Staten
  erg interessant zijn. Ik denk dat er ooit zal uitkomen (Snowden, Wiki-Leaks) dat industriële spionage de grote drijfveer en overlevingsstrategie van de V.S. is geweest.

Similar Posts