OMT KOMT VERVROEGD BIJEEN – 25/10/2021

” De dictatuur, (QR) testmaatschappij, tweedeling én politiestaat is een feit in Nederland! “


Het OMT komt vervroegd bijeen. Dus ook de persconferentie wordt vervroegd. Dat is slecht nieuws, maar voor mij natuurlijk niet onverwachts. Er is zó veel aan de hand. Deze nep pandemie gaat nu de waarheid vertonen. De komst van de grote economische crisis én de vorming van nieuwe regeringen. EUSSR? Wereldregering?
Het punt is dat China hierin het voortouw gaat nemen. En dat zal enorm botsen met onze cultuur, waarden en normen. De chaos zal compleet worden.
Maar goed: Cojona. Er gaan nieuwe maatregelen komen en Clown De Jonge sluit niets uit. De ongevaccineerden nog meer discrimineren?
Er gaan veel mensen boos worden volgens Hugo de Jonge in het AD.
Vaccinatieplicht voor bepaalde beroepen? Hanteren van 2G (Gevaccineerd of Genezen) of uitbreiding Coronapas op bv. werk/school?
Het is allemaal tegen de wet maar dat telt niet meer in deze tijd. ik heb steeds meer het gevoel dat mijn werksituatie in de toekomst gaat veranderen. Maar ik zal (juridisch) blijven vechten tot het einde. I will not bend; i will not break.

Hugo blijft maar rondslingeren dat de ongevaccineerden de schuld zijn van de toenemende ziekenhuisopnames maar niets is minder waar.
Want op maurice.nl staat een nieuw artikel dat in Engeland juist de dubbel gevaccineerden in het ziekenhuis terechtkomen. Zijn zij zo anders als Nederland? Nee dus. Het vaccin is een flop. Wanneer geven die regimes dat nu eens toe?

Er gaat veel op ons allemaal afkomen. De mensen die Corona serieus nemen/namen zullen helaas vroeg of laat van een koude kermis thuiskomen en pas op het einde inzien dat ze bedrogen zijn. Hun manier van leven loopt, net als het mijne, gevaar. Op vele gebieden.
Het Westen is compleet uitgeleefd en dus komt de grote reset sneller dan we denken. Superinflatie gevolgd door deflatie wordt waarschijnlijk onze ondergang voor de ‘korte’ termijn (weken, maanden of toch enkele jaren?).

De QR code (coronapaspoort) zal worden uitgebreid zodat het uiteindelijk een digital ID en paspoort wordt.
Ik heb vorige week voor de gein weer eens al mijn blog berichten vanaf het begin doorgelezen. Het is schrikbarend om te zien dat ik in heel veel zaken steeds meer gelijk krijg. En dus weet ik ook waar dit eindigt; een soort van EUSSR met bijbehorende problemen.
We gaan naar een systeem toe van niets bezitten en ongelukkig zijn. Uiteindelijk zullen we ons met geweld van dit juk gaan bevrijden en begint alles weer van voren af aan. Er is voorlopig géén einde aan deze crisis. Dit is pas het begin…

Ik probeer positief te blijven maar dat is best wel lastig. Wel heb ik mij voorgenomen niet meer te vloeken, te tieren, af te geven op de mensen die in angst leven of mensen te beledigen met woorden als schaap of bruikbare idioten. Daar stop ik voor nu even mee. Ik wil afwachten welke kant we als mensheid opgaan. Komt er nog een kentering? De kans is klein, maar op dat gebied ben ik altijd hoopvol.
Want eens moet men toch de ogen openen? Ik zie het in ieder geval al héél lang (vanaf 2006).

SHIRT VAN ROBERT JENSEN

UPDATE 29 OKTOBER 2021 – GAVACCINEERDEN GEVEN VIRUS IN HUIS NET ZO GEMAKKELIJK DOOR ALS ONGEVACCINEERDEN
Een Britse studie geeft aan dat gevaccineerde mensen het virus bijna net zo gemakkelijk doorgeven als ongevaccineerde mensen.
De kop geeft aan dat deze situatie zich thuis voordoet. Dit virus is blijkbaar erg slim. Op bijvoorbeeld kantoor geldt dit dus niet. Ha, ha.
Nee, deze studie is bij gezinnen uitgevoerd. En de conclusie is dus dat dit ook op andere plaatsen het geval is.
Clown Hugo kan die Cojonapas wel breed willen inzetten maar die pas geeft dus aan dat het juist onveiliger wordt.
De gevaccineerde mensen denken echt veilig te zijn na het prikje, maar dat klopt dus niet. Ja, ze worden (tijdelijk) minder ziek, maar de verhalen worden ook steeds luider dat de ziekenhuizen volstromen met oude gevaccineerde mensen. Zoals het altijd al ging in de winterperiode. De experimentele gentherapie werkt in het begin even maar de werking neemt in de loop van de maanden snel af.
Zeker bij ouderen. Het gehele vaccinatiebeleid is één groot fiasco geworden. De vele ernstige bijwerkingen en doden worden onder de pet gehouden door zowel de overheid als het Lareb. Het is immers lastig om vast te stellen dat iemand aan de vaccinatie is overleden als de dood maanden na de vaccinatie optreedt. Maar mij valt op dat er veel meer mensen overlijden dan gebruikelijk. Er is ook oversterfte. Maar komt dat door Cojona of door vaccinatieschade?

En natuurlijk blijft de echte boosdoener, de niet geventileerde ruimte, nog steeds buiten schot. Elke keer als ik door de lange gangen loop in het verpleeghuis van mijn moeder, ruik ik die muffe ziekenhuislucht. Het zijn gewoon Cojonagangen. De oplossing volgens de Jonge en het OMT? Muilkorven dragen en afstand houden. Deze regels worden natuurlijk weer van stal gehaald. Neem van mij aan: dat gaat dus niet helpen en clown De Jonge zal de ongevaccineerden nog meer de schuld gaan geven. Ventilatie en de juiste luchtvochtigheid blijft de belangrijkste vijand van Cojona!
Maar het gaat weer wat worden van de winter. Ik hou mijn hart vast…
Ik zie het! U ook?

STOP DEZE WAANZIN EN STOP DE DISCRIMINATIE!

IK ZIE HET!

Nick

Bronnen: nu.nl, telegraaf.nl en ad.nl

Similar Posts