BERICHTEN VAN WEEK 23 – 03/06/2024

Trots op de boeren!


BINNENLAND & ALGEMEEN
De aanpak van het bomvolle stroomnet in Nederland lukt maar niet, ondanks de vele miljarden die er in gestoken worden. Alle klimaatregels worden tegelijk uitgevoerd en daardoor loopt alles spaak. Elektrisch rijden? Ja, leuk maar hoe? Er zijn te weinig laadpalen en nieuwe aansluitingen aanleggen duurt een eeuwigheid omdat het net vol is. Let maar op mijn woorden: bij ernstige tekorten op het stroomnet zullen gasgestookte apparaten weer ingezet gaan worden om het systeem te ontlasten. Dat gebeurt nu al sporadisch. En dan tel ik niet eens de (gasgestookte) centrales mee die nu al worden ingezet om ons stroomnet te voeden.
Batterijen zijn nodig om ons stroomnet te stabiliseren. Doen ze in het buitenland ook.

De Nederlander is bereid om nog harder te werken voor een schoner en veiliger land, volgens de Televaag. Ik weet niet waar ze deze propaganda nu weer vandaan hebben, maar het geldt in ieder geval niet voor mij. Ons land doet al veel om schoon en veilig te blijven. Soms doen we zelfs te veel, denk ik. Ik zie in de randstad in ieder geval heel veel nieuw politiewagens rondrijden. Jaren geleden zag ik er hooguit twee per week rondrijden, nu zie ik er 2 per dag rondrijden. Ik heb het gevoel dat er veel is geïnvesteerd in onze ‘veiligheid’. Meer hoeft voor mij niet.

De ‘Sneuvelbereidheid‘ onder Nederlanders lijkt te groeien. We zijn weer bereid om te vechten voor ons vaderland, lijkt het. Ook hier betreft het propagandapraat, schat ik zo in. Op internet zie ik genoeg filmpjes waarin soldaten op gruwelijke wijze om het leven komen. Dus ik roep jongeren op om hier niet aan mee te doen. Het leven is het mooiste dat er is. Geniet ervan!


BUITENLAND
De mainstream media gaan zich langzaam beseffen dat president Biden seniel is. En hier een filmpje waar hij bij een veteranenherdenkingsdag wil gaan zitten, terwijl het natuurlijk nodig is om te blijven staan voor deze ceremonie. Zijn vrouw souffleert hem nog voorzichtig om vooral te blijven staan. Niet veel later voert ze Joe Biden weg van het toneel, president Macron van Frankrijk achterlatend. Veel Amerikanen hebben een hilarische meme van zijn poging tot zitten gemaakt. Triest. Wie gaat Joe Biden vertellen dat hij maar beter terug kan treden? Hier een ouder filmpje van Biden waar hij het even niet meer weet.

Complotdenker Alex Jones moet al zijn bezittingen verkopen om families te betalen in de Sandy Hook zaak. Alex Jones ventileerde jarenlang dat de school shooting in Newtown, Connecticut, in scène was gezet door de regering. Een hele vergezochte zaak. In de VS kan men gemakkelijk rechtszaak tegen derden voeren en miljoenen of miljarden Dollars schadevergoeding eisen. Dat vind ik belachelijk. Een schadevergoeding is prima, maar miljarden? Alex Jones gaat meestal véél te ver met zijn complot denken en daardoor schaadt hij de echte zaken het meest, want die worden al snel weggezet als complot. Maar bovenal vind ik het wél belangrijk om kritische burgers te hebben in je land, want dat houdt het beleid en discussie daarover scherp.


POLITIEK
Ik ben al lange tijd van mening dat de EU richting een totalitair systeem gaat met een sociaal kredietsysteem zoals in China nu al bestaat. In dit filmpje ziet u bepaalde uitspraken van onze voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen die het niet over het debunken maar prebunken van ‘nepnieuws’ of ‘desinformatie’ heeft. Dus dat betekent de facto dat er een Europees ministerie van Waarheid komt. Berichten die men als nepnieuws of desinformatie beschouwd worden direct verwijderd en kunnen dus niet bediscussieerd worden. Een hele slechte zaak. Europa gaat de interpretatievrijheid aan banden leggen en dat zal de opmaat naar een totalitair gedreven systeem zijn. Ik hoop dat de Europese Parlementsverkiezingen nog wat zand in de machine kan strooien.

Nederland heeft donderdag al gestemd voor het Europese parlement. Zondag gaat de rest van Europa. Komt er een ruk naar rechts? Ik denk het wel en ik hoop het ook. Rechts van toen is niet meer rechts van nu. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Het wordt tijd om af te rekenen met de oude politiek. Nieuwe ideeën en nieuw elan is nodig om ons EU volk de nodige morele boost te geven die zó broodnodig is. Onderzoek naar ruimtevaart en schone energie zoals kernfusie, dat is nodig om onze vrijheden te behouden. Ik hoop dat de EU dat op den duur in gaat zien en zich daarop zal gaan focussen.


WEER & KLIMAAT
Er is een nieuw kilometerslang koraalrif ontdekt bij Curaçao. Wetenschappers noemen dit nog slechts het ‘Topje van ijsberg’. Waar de Great Barrier Reef wisselende successen boekt, zijn er op de wereld andere plaatsen waar koraalrif ontstaat of uit aan het breiden is. De natuur anticipeert op haar eigen klimaatverandering, precies zoals ik al dacht. En ja, door de klimaatverandering zullen er zaken anders gaan worden op onze wereld. Maar dat is altijd zo geweest. De mensheid zal ook moeten anticiperen op veranderingen. En wetenschappers hebben nu ook koraalriffen ontdekt die zich aanpassen aan warm zeewater. Dat is dus een tweede back-up van de natuur. Maar daar zitten wel nadelen aan zoals vermindering van de biodiversiteit, zeker als er extra druk op de koraalriffen ligt in de vorm van milieuvervuiling of overbevissing.

VN-chef António Guterres zegt dat de 1,5 graden Celsius opwarming gevaarlijk dichtbij is gekomen. Mei was volgens hem wereldwijd de warmste maand over de gehele wereld en er zijn het gehele jaar hitterecords gemeten. In Nederland was hier trouwens niets van te merken. Maar goed: het klimaat veranderd, dat is een zekerheid die al zo’n 4,5 miljard jaar bestaat. Op Aarde is op dit moment wellicht iets warmer geworden, maar ik denk dat dat komt door de toegenomen zonneactiviteit. Want opeens was zelfs in Nederland het Poollicht te zien. Dus ik vermoed sterkere zonnevlammen en dat heeft echt wel invloed op de temperaturen hier gemeten op Aarde. Ook wil ik wijzen op meetfouten én toegenomen warmtestraling omdat de bevolking toeneemt en dus de bebouwing ook.
Wetenschapsjournalist Arnoud Jaspers heeft, net als ik, zijn twijfels over de Klimaat Apocalyps.


CORONA & VACCINS
Voor het eerst wordt er nu eindelijk in de mainstream media voorzichtig gesproken over de mogelijke invloed van de coronavaccinaties op de oversterfte. Die oversterfte is er in 2024 nog steeds. En ook die komt steeds meer aan bod in de mainstream media en medische media. In Nederland heeft statisticus Herman Steigstra een oversterftemonitor ingericht. Met de komst van de zomer neemt de oversterfte af zie ik aan de monitor. Ik denk dat ons immuunsysteem het dan wat rustiger heeft. Gelukkig maar, echter ik vrees dat de oversterfte de komende maanden weer omhoog zal gaan. Ik lees dagelijks op het internet nog steeds die vele verontrustende berichten van bekende personen die weer onverwachts overleden zijn.
Uit de oude doos: nooit vergeten wat medici de burgers heeft aangedaan tijdens het Coronatijdperk.
Op de site van Maurice de Hond is een bericht te lezen dat de LABLEAK theorie steeds meer plausibel maakt.


OORLOG RUSLAND – OEKRAÏENE EN ISRAËL – HAMAS
Een bericht dat mij vorige week was ontgaan was dat Oekraïne waarschijnlijk met Westerse wapens, twee van de drie Russische waarschuwingssystemen voor een massale nucleaire raketaanval hebben beschadigd. Het kapotmaken van deze systemen heeft NIETS met de oorlog zelf te maken. Nee, dit is een bewuste sabotagepoging vanuit de NAVO om Rusland kwetsbaar te maken. Een zéér gevaarlijke ontwikkeling. Want als al die systemen uitvallen kan Rusland een grootschalige nucleaire aanval niet op tijd aan zien komen. Mooi, zult u denken. Maar zonder zulke systemen kan Rusland de situatie niet goed meer inschatten en kunnen zaken zéér snel escaleren.

Een Russische politicus pleit voor een nucleaire aanval op Nederland. Het is een kwestie van één dag volgens hem en Europa is op de knieën gedwongen. Dat zal best zo zijn, Russisch varken, maar je vergeet dat Rusland dan ook binnen één dag weggevaagd zal zijn. En dus is dat verhaal bullshit. Mensen hoeven zich géén zorgen te maken. Putin weet ook dat een aanval op Nederland een aanval op de NAVO is. En dat gat Putin niet doen. Deze dreiging wordt geuit omdat Nederland meer F16’s aan Oekraïne wil gaan leveren. En dat vind ik een slechte zaak. Wat als Zelensky daar doelen mee treft in Rusland? Dan zijn Westerse wapens ingezet tegen doelen in Rusland. Putin zal daar zeker op reageren. Met nog meer veroveringen in Oekraïne en nog meer doden tot gevolg.

ECONOMIE
De ECB verlaagt de rente met 0,25 procentpunt. Om de prijsstabiliteit te kunnen waarborgen, volgens ECB president Lagarde. De winkelprijzen blijven torenhoog en zijn nog steeds niet stabiel. Dat komt door het verleden. Maar dat werkt dus ook door in het heden en toekomst. Verlagen van de inflatie door renteverlaging heeft naar mijn mening dus géén zin. Er wordt juist mee bereikt dat de Knoflooklanden weer meer gaan lenen tegen lagere rente en daarmee hun bankroet weer kunnen uitstellen naar de toekomst. We zouden juist een beetje deflatie nodig hebben om de prijzen naar beneden te trekken. Dat gaat niet gebeuren omdat de bestaande leningen dan duurder worden en de Knoflooklanden dan ook in de problemen komen. Hoe dan ook: ons economische systeem is en blijft failliet.
De ECB geeft ook nog eens nadrukkelijk aan dat door de renteverlaging de strijd tegen de inflatie nog niet voorbij zal zijn.

Deskundigen in Amerika zien dat de economie het niet zo goed doet als men zou verwachten en ze denken zelfs dat de landing hard zal zijn. De FED zal in juli een renteverlaging doorvoeren, is de verwachting. De gevolgen daarvan kunnen zijn dat de Dollar en het financiële systeem onstabiel kunnen worden en er een financiële crisis uit voort zal vloeien. Dat is wat ik al jaren voorspel, maar helaas nog niet is gebeurd. Er zijn nog wat mogelijkheden om zaken te remmen, maar de brandstof is op. Het systeem wankelt.

Er worden grote financiële problemen verwacht bij meer dan 200 gemeenten vanaf 2026. Door extra bezuinigingen vanuit de nationale politiek komen deze gemeenten in de problemen. Daardoor kunnen verduurzamingen in gevaar komen. Dat vind ik nog de minst erge maatregel. Ik ben bang dat vooral de jeugd hier het slachtoffer van zal worden. Denk aan de enorme wachtlijsten voor jeugdzorg die er nu al zijn. De jeugdzorg (er zijn al meer heftige incidenten op scholen merkbaar) is jaren gelden overgeheveld naar gemeenten. Ook verwacht ik dat er de komende jaren méér gemeenten onder curatele komen te staan van de provincie. En dat zal ook weer gevolgen gaan hebben voor de gemeentelijke en regionale belastingen. Die zullen torenhoog gaan worden. Langzaam maar zeker worden de hoepels waar de burgers doorheen moeten springen, kleiner gemaakt en komen er steeds meer regels bij om nieuwe verdienmodellen op te starten.

Volgens de DNB zullen de Nederlandse huizenprijzen weer flink gaan stijgen omdat de lonen stijgen. Maar dat vind ik een vreemde uitspraak. Stijgende lonen komen door de inflatie. En die is toch aan het dalen? Nee, de stijgende huizenprijzen komen door het krankzinnige beleid van die clown Hugo de Jonge en de rest van het regime. Ik heb van de week nog even op Funda gekeken. Er zijn weinig huizen in een normale prijsklasse te koop. En die te koop zijn, hebben meestal maar tussen de 50 en 100 vierkante meter. Daar kun je toch géén gezin in kwijt?

Volgens de Rabobank zal de Nederlandse economie volgend jaar (licht) groeien. Het coalitieakkoord zal daar niet veel invloed op hebben is de verwachting. Ik blijf bij mijn verhaal dat onze economie op zijn einde loopt. Het is nu elke keer lekken dichtplakken op een provisorische manier. Een lichte groei is ook niet genoeg om ons uit de ellende te halen. Er is een nieuwe visie nodig, en dan heb ik het zeker niet over Agenda 2030. Dat is de doodsteek.

De zonnepanelen branche dreigt massaal om te vallen na het afschaffen van de salderingsregeling én de andere maatregelen die het nieuwe kabinet wil gaan nemen. Tja, dat hoort ook bij een ondernemersrisico, toch?

De Hollandse garnaal wordt zo langzaam maar zeker onbetaalbaar. Wat nou inflatie onder controle?


KIJK EN LEESTIPS
Jeroen Pols en Willem Engel – Weekoverzicht #23 – 2024.
Legerleiding waarschuwt voor WOIII | Fauci voor rechter | Timmermans blij met zetelverlies | DWIV #7.

DE ZWARE TIJDEN ZIJN AANGEBROKEN, ER IS ACTIE NODIG!

Nick

Bronnen: youtube.com, maurice.nl, trouw.nl, telegraaf.nl, vrt.be, nu.nl, cnn.com, cnbc.com, opinieZ.com, bnr.nl, rijnmond.nl, fvd.nl, zerohedge.com, tweakers.net, medischcontact.nl, rtlnieuws.nl, twitter.com, msn.com, wikipedia.com, viruswaarheid.nl, nieuwrechts.nl, arnowellens.eu, videowaarheid.nl, blckbx.tv, parool.nl, eenvandaag.nl, ad.nl, indepen.nl, nieuwnieuws.nl, powned.nl, nature.com, guldencourant.nl, hartvannederland.nl, bnr.nl, fvd.nl, cafeweltschmerz.nl, nemokennislink.nl, sp.nl, msm.com, thesun.co.uk, knack.be en nos.nl.

Similar Posts