BERICHTEN VAN WEEK 19 – 06/05/2024

Trots op de boeren!


BINNENLAND & ALGEMEEN
Een demonstratie (van Antifa?) rondom de UvA? in Amsterdam. waarschijnlijk pro Palestijns. Dat maakt mij verder niet uit. Maar dan: een demonstrant slaat met een stuk hout (op dat een moment een wapen geworden) een tegendemonstrant en even later een fotograaf. De politie staat erbij en kijkt ernaar. En hiervan schrik ik. Dit is nu zo’n moment dat je als politie niet langer kunt toekijken en in moet grijpen. Dus wapenstok pakken en richten op de demonstrant met dat stuk hout. Eén keer waarschuwen en dan inslaan op het been. Als dat niet helpt, dan met pistool waarschuwingsschot lossen en gericht schieten, indien nodig. Want ‘Waakzaam en Dienstbaar‘ betekent dus ook dat je de onschuldige mensen beschermt. Echt bizar dit. Op “X” wordt gevraagd of die agenten toevallig (ook) Moslim zijn en of ze twijfelen vanwege hun mogelijke loyaliteit? Dat kan, maar dan hoor je dus niet in zo’n beroep thuis. Vroeg of laat gaat dat namelijk een nog groter gevaar voor henzelf opleveren.
UPDATE – De Telegraaf en AD over berichten ook nog over de bovenstaande demonstratie. De situatie is gespannen. Twee groepen zijn in gevecht met elkaar. Wat een verschil tussen toen en nu.

UPDATE – Het is deze week erg raak met demonstraties. De oorlog tussen Israël en Hamas zorgt ervoor dat veel mensen een kant kiezen en dat geeft dus een sterke polarisering. Dat is wellicht wat de politiek graag wil, want dan wordt er bij hen weggekeken en worden mensen beziggehouden met andere zaken dan die van het regime. In ieder geval is het gedonder bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Utrecht. Daar hebben Pro Palestijnse demonstranten een tentenkamp opgericht en deze is door de ME en politie weggeslagen. Daarbij werd de politie uitgejouwd en werd er naar ze gespuugd door de demonstranten. Wat opvalt is dat het een zéér groot deel buitenlandse studenten betreft die deze acties organiseren. Nederland is gewoon bezet gebied geworden. En daar zit dus naar mijn mening ook het probleem. De universiteiten worden ook omvolkt. Vandaar dat veel lessen in het Engels gegeven worden. Ik ben daar op tegen. We zijn in Nederland en ik vind dan ook dat Nederlands de voertaal op de universiteiten moet zijn. Maar die demonstraties vinden dus plaats onder cultuurinvloeden. De Westerse cultuur is dus daar ook al niet meer dominant, zo lijkt het tenminste. En dus is de polarisatie op de universiteiten een feit. Maar helaas niet om de wetenschap, maar om ideologie. En dat hoort niet thuis op de universiteit, vind ik.
Op deze beelden is te zien dat de ME wordt bespoten door de demonstranten met een CO2 brandblusser. Dat gas is ongeveer -60 graden Celsius als het uit de tuit komt en dus gericht op iemand spuiten kan zomaar resulteren in definitieve blindheid. Het is dus erg gevaarlijk en als wapen ingezet. Natuurlijk is de ME goed beschermd, maar eigenlijk is dit niets anders dan een wapen op iemand gebruiken. Demonstreren vind ik een goed recht (het hoort niet thuis op een universiteit), maar dan wel geweldloos en er worden géén zaken gesloopt. Dus ik begrijp het harde optreden van de ME in dit geval goed. En hier wordt een journalist (Tom Staal) van PowNed aangevallen door een verward Antifa persoon. En dat noemt zich dus antifascistisch. Het is de omgekeerde wereld waarin ik leef.
UPDATE – Het AD heeft het over schuimblussers die leeggespoten worden op de politie. Dat klopt, maar eerst is een CO2 blusser in beeld, en dat kan dus een gevaarlijk wapen zijn waarmee je voorgoed het licht uit iemands ogen kan halen of ledematen kan bevriezen.
UPDATE – Hier een langer filmpje zodat u een nog beter beeld kan krijgen wat er allemaal is gebeurd bij de demonstratie in en om de universiteit. Op een gegeven moment grijpt de ME hard in. En dat snap ik gezien de beelden. Demonstranten die brandblussers leegspuiten op de politie, complete straten die geen stenen meer bevatten. Al die stenen zijn gebruikt om barricades te bouwen en en natuurlijk ook om te gooien. Politiebussen die zijn bekrast en een demonstrant die de bulldozer van de politie probeert onklaar te maken. Genoeg feiten voor de politie om hard in te grijpen. Tijdens het Coronatijdperk sloegen ze er zonder reden op los, maar nu was er zeker reden om in te grijpen. Dit waren géén demonstranten meer, dit waren professionele relschoppers uit het Antifa circuit.
UPDATE – Het ‘verbouwen‘ van gebouwencomplex Oudemanhuispoort behorend bij de UVA, dat er binnen een dag uitziet als een getto. Dit zijn geen Antifascisten, dit zijn juist de fascisten! En dan te bedenken deze idioten over zo’n 8 jaar (of eerder) onze nieuwe dokters, politici, advocaten, notarissen of ingenieurs zijn. Het is te gek voor woorden. Ze hebben voor vele tienduizenden honderdduizenden en wellicht enkele miljoenen Euro’s schade veroorzaakt aan gebouwen en openbare ruimte. Laat staan de kosten van de inzet van politie en ME.
UPDATE 9 MEI – De protesten gaan door. Nu is er weer een ME charge op Spui, Amsterdam. Ik vind het prima dat mensen protesteren tegen van alles en nog wat, maar ik vraag mij af WIE er hier protesteert? Zijn dat vooral Nederlanders of zijn het vooral opruiers uit het buitenland? Ik denk het laatste. Het conflict Israël & Hamas heeft zoveel kanten dat kiezen voor één zijde lastig is. Ik vind het regime van Israël zéér corrupt en gevaarlijk. Maar Hamas wordt niet voor niets een terroristische organisatie genoemd. Wat zij op 7 oktober 2023 hebben aangericht is onvergeeflijk. Waar waren de protesten vanuit de Antifa toen dat gebeurde? Ik heb ze in ieder geval niet gezien. De VS mag en kan hierin géén rol spelen, want die kiezen altijd voor Israël. Hier is een mediator nodig met een neutrale blik. Ik hoorde tijdens een interview op YouTube dat de BRICS wellicht een rol zou kunnen spelen. Maar of dat nu mogelijk is, betwijfel ik. Want het Westen en BRICS gaan niet samen. Maar feit is dat BRICS de nieuwe wereldorde gaan vormen. Vroeg of laat zullen zij de Westerse dominante overheersing voorbij gaan. En ik ben daar best nog steeds huiverig voor. Ik heb de Westerse waarden altijd omarmt en ken eigenlijk niets anders, maar als ik zie hoe krampachtig het Westen nu reageert op alles en regimes die een soort van oorlog voert tegen haar eigen burgers (elite tegen het volk) en haar burgers heeft geterroriseerd tijdens het Coronatijdperk, dan zijn we hier in het Westen zo rond 2035 niet beter af. Ik vermoed dat in deze omgekeerde wereld het Westen steeds meer communistisch en totalitair wordt en het Oosten wellicht de vrijheden en bewegingsvrijheid gaan kennen die wij in het verleden gekend hebben. Ik zie steeds meer trends die dat bevestigen.

Er is een grote stijging van geweldshandelingen bij de politie die achteraf niet als professioneel wordt beoordeeld. En in een aantal gevallen worden agenten dan ook vervolgd. Maar bijvoorbeeld één keer te veel pepperspray op een verdachte spuiten wordt ook als een overbodige geweldshandeling gezien. Dus er is ook best te nuanceren. Voor mij blijft het extreme geweld tegen de vreedzame coronademonstranten onvergetelijk en onvergeeflijk. Zie hier, hier en hier.
Agenten die niets doen, zoals bij de demonstratie van Antifa van hierboven, vind ik ook niet professioneel. Maar ik snap ook dat het werk lastig is en er in een split second keuzes gemaakt moeten worden. Toch kan de politie zich beter gedragen bij demonstraties. Tijdens het Coronatijdperk hebben ze zich door het regime voor het karretje laten spannen en in het heden grepen ze niet in toen XR de snelweg blokkeerde. Dat gaat nu wel iets beter. Het extreme geweld dat ze tegen de coronademonstranten gebruikten, zien we gelukkig niet meer terug. Maar een tandje erbij tegen XR terroristen die een snelweg blokkeren mag van mij zeker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voor het jaar 2050 4 scenario’s uitgewerkt, waarbij het scenario ‘Groen Land’ (zie het plaatje hieronder) zorgt voor minder keuzevrijheid in consumptie, wonen en reizen voor de burger. En ik ben bang dat dit scenario het gaat worden in het kader van Klimaatbeleid. Want de uitwerkingen zijn hiervan al zichtbaar. De eiwittransitie is in volle gang, de 15 minuten steden zijn in ontwikkeling (zie C40 website) en de klimaatmaatregelen en de Natuurwet. Dus deze optie gaat het worden, tenzij het kabinet Wilders I nog iets kan betekenen, maar ik vrees van niet.

Het OM vind de recente uitspraak van Frans Timmermans op het PVDA congres: ‘wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt‘, niet strafbaar. Want later in zijn speech werd duidelijk dat Timmermans doelde op politieke zetten volgens het OM. Maar Gideon van Meijeren wordt wel vervolgd voor uitspraken. En Geert Wilders is ook vervolgd voor zijn uitspraak ‘Willen jullie meer of minder Marokkanen?‘ en ‘Dan gaan wij daarvoor zorgen‘. Maar Wilders deed deze uitspraak in een overwinningsroes tijdens een politieke bijeenkomst, kun je wel stellen. Echter hij is wel vervolgd en schuldig bevonden. Ook al zat er verder géén straf aan vast. En ook Wilders heeft aan die uitspraak helemaal géén geweld of wat dan ook gekoppeld. Maar Timmermans hoort bij het establishment en gaat dus vrijuit, denk ik. Mijn vertrouwen in de rechtsstaat is op dit moment gedaald naar nul. De Trias Politica bestaat niet meer.

Ook Nederland weert de Brits-Palestijnse chirurg. Kamerleden eisen uitleg hierover. Zie mijn bericht van vorige week hierover. Hier een link naar het bericht uit de mainstream media.

Een expert (lees: longarts) luidt de noodklok betreffende een epidemie die onder jongeren heerst: namelijk het VAPEN (en roken). Ze zegt dat er meer in plaats van minder jongeren roken. En dus zegt ze eigenlijk dat het beleid heeft gefaald, zoals ik al vele jaren zeg. Dat komt door de repressie die het regime over het volk uitstrooit. Eens zal dat tegen het regime gaan keren, en de jongeren hebben daar een begin mee gemaakt. Vapes halen ze gewoon uit China of bij een dealer. De smaakjes zijn er ook nog. Ook via een dealer of de Poolse supermarkt. Roken duurder maken heeft dus géén enkele zin. Het blijft spannend voor de jeugd om dat te doen, zeker nu NGO’s en het regime ze zoveel verboden oplegt. Het plan van deze longarts is om de leeftijd waarop je mag roken elk jaar te verhogen. Het is zinloos en ondemocratisch. Als fel antiroker hoop ik dan ook dat al hun plannen mislukken. Roken uitbannen moet op een andere manier bereikt worden, niet door het te verbieden. Dat is met drugs ook niet gelukt. Sterker nog: Nederland is (tegen haar zin) een hele groter speler als doorvoerland voor al die zooi. Er is blijkbaar veel behoefte aan. Zelf rook ik niet, drink niet en gebruik ik géén hard- of softdrugs. Maar ik ben wel gek op zoete producten zoals snoep en frisdrank. Dat is mijn ‘verslaving’. En zo heeft iedereen wel wat. De oorlog van het regime en die <vloekwoord> NGO’s tegen alles wat leuk is, is al héél lang bezig. Gelukkig gaan steeds meer ogen open. Nog even terug naar het filmpje van het AD artikel. Daarin komen jongeren aan het woord die keurig uitleggen dat het beleid nodig is en dat roken niet goed voor je is. Allemaal gescript én of uitgekozen. Dit zijn géén interviews, dit is pure propaganda van een zaak die verloren is door een verkeerde aanpak. Wie had gedacht dat ik als fel antiroker er zo insta, dat ik tegen een rookverbod ben! Dat komt omdat mijn ogen open zijn gegaan. Als we ons niet verzetten mag zo rond 2030 niets meer, behalve ‘gezond‘ leven en krijg je daar ook een creditscore voor. Maar ik heb een goed gevoel dat er zand in de motor van het regime en <vloekwoord> NGO’s wordt gestrooid.


BUITENLAND
Ook het Songfestival moet extra worden beveiligd omdat Israël ook meedoet met een inzending. En dus liggen er scherpschutters op de daken. Bizar. Ik vraag mij af of dat het allemaal waard is. Is het niet beter dat Israël zich terugtrekt? Wat doet dat land trouwens bij een Eurofestival dat alleen voor de Europese landen zou moeten zijn.
UPDATE – Joost klein is gediskwalificeerd voor de finale van zaterdagavond na een incident met een medewerker van de organisatie van het songfestival (EBU). Er schijnt daarbij niet geslagen te zijn, maar Joost zou wel bedreigingen geuit hebben naar de medewerker. Dit is donderdagavond al gebeurd, vandaar dat Joost ook niet verscheen bij de repetities. Hij mocht niet meedoen. Inmiddels is hij ook bij de bookmakers uit het lijstje gehaald. Er zijn veel dingen gebeurd. Als Israël aan de beurt was, kwam er veel boegeroep uit de zaal. Ook tijdens de persconferentie na de halve finale is er veel gebeurd. Toen de Israëlische zangeres aan het woord was, zat Joost met een vlag over zijn hoofd en was de Griekse zangeres verveeld en slaperig om zich heen aan het kijken. Allemaal opzet. Boze tongen op ‘X’ beweren dat Joost eruit moest omdat hij de winst van Israël in de weg zou zitten. In deze tijd sluit ik niets meer uit. Alles is gepolitiseerd. Israël kan dit Songfestival goed gebruiken om goede PR te krijgen en is er trouwens ook de grootste sponsor van, in de vorm van het bedrijf Moroccanoil. De organisatie (EBU) heeft bij de officiële video’s alle boegeroep vanuit het publiek (grotendeels) weg gefilterd. Ook dat is politieke inmenging, toch?
Niet dat ik tegen Israël ben. Zeker niet! Maar ik herken bullies snel genoeg. En Israël is een bully die vaak in de slachtofferrol kruipt.
Ik ga vanavond maar eens kijken wat er gebeurt. Gaat het publiek nog protesteren dat Joost Klein er niet meer bij is? Of gaan ze los op Israël? Daar zal de EBU vast op wat verzinnen.

Duitsland in de ban van ‘dönerflatie’. De döner kebab is zo duur aan het worden dat Duitsers eerder daar over klagen dan over hun bratwurst. Ook in Duitsland zijn prijsstijgingen aan de orde van de dag. De Duitse regering krijgt zelfs vragen of ze de prijs van de döner kebab niet kunnen beteugelen. Ook in mijn stad is de prijs bijna verdubbeld bij sommige zaken. Maar we moeten positief blijven, want het komt vast allemaal goed.

In Antwerpen wordt de vervuiler via billboard uitgemaakt voor ‘dom’ , ‘vetzak’ en ‘viespeuk’. Het gaat hier om mensen die hun vuil niet netjes opruimen en het achter zich laten slingeren. Ergens snap ik wel dat een stadsbestuur het zat is dat er mensen zijn die hun rotzooi gewoon op straat flikkeren, maar om dat op deze manier te laten blijken? Ik weet niet of die boodschap aankomt. Ik zou eerder via rolmodellen werken, want die spreken vooral de jeugd erg aan. Dus voetballers die hun flesje drinken niet achterlijk op veld gooien zodat de materiaalman het achter hun reet op kan ruimen, maar zelf het flesje netjes terug in de kist zetten, bijvoorbeeld. Er zijn zat wegen om rolmodellen in te zetten. Maar die rolmodellen zijn wellicht zelf ook vaak slordig. Roem maakt slordig, denk ik maar zo.

In Duitsland worden geheime voorbereidingen getroffen om de dienstplicht weer in te voeren. Minister Ollongkreng had het er voor Nederland ook al over. We gaan richting een groot conflict. De wereld is op hol geslagen. De polarisatie is te groot. NGO’s en regimes zijn hiervoor verantwoordelijk, niet de gewone burgers. Ik kan niet anders doen dan via deze website alle tieners oproepen om hier nooit aan gehoor te geven. Want het zal een escalatie gaan veroorzaken die zijn weerga niet zal kennen. Laat aan jullie regime en NGO’s merken dat ze de <vloekwoord> kunnen krijgen en weiger elke medewerking. Het is gelukkig nog niet zover, maar het is tijd om met elkaar te verenigen en deze waanzin stop te zetten. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen te beschermen tegen dit duivelse regime en hun kwade bedoelingen. Ik hoop dat het kabinet Wilders een andere weg in zal slaan, maar ik vrees het ergste. Want de lobby blijft. De NAVO en haar kwade bedoelingen, de NGO’s en multinationals die de werkelijke macht in handen hebben. Het is veel kwaad dat op het pad van de burger komt. De tijd van broodnodig verzet komt steeds dichterbij.


POLITIEK
Ik heb het vaak over de zware en zwarte tijd die eraan zit te komen. Nu bericht de mainstream media er ook over. Maar die wijten het aan de energietransitie (rechtstreeks het gevolg van het klimaatbeleid), want die zal ons land kwetsbaar maken. Ik denk daarbij ook nog eens aan mensenrechten, (beweging)vrijheid en keuzevrijheid (zie de eerder genoemde jaar 2050 scenario’s). We gaan het gewoon lastig krijgen en dan is er ook nog de dreiging van een grootschalig conflict, mede veroorzaakt door het falende Westerse economische systeem. Want dát is de bron van ellende. een falende economie gebaseerd op fiat geld en het ongelimiteerd creëren van geld.

De informateurs klinken somber en durven géén goede afloop van de formatie te beloven. Volgens Maurice de Hond is de kans 50/50 maar wel met het gevoel dat de formatie lukt. Ik weet het nog niet zo zeker. Het zou mij niets verbazen als Pieter Omtzigt het uiteindelijk toch niet aandurft, want hij zal gewoon te veel problemen zien. Hij is een goed Kamerlid maar ik ben bang dat hij grote uitdagingen of crisissen niet het hoofd kan bieden. Ik weet wel dat als Frans Timmermans aan zet is, er zaken uit de hand gaan lopen.

Steeds meer mensen worden wakker betreffende Agenda 2030 dat ons te wachten staat. Zo ook de bewoners van Overvecht. Daar is Groen Links aan de macht en dat resulteert natuurlijk in gedonder. Wethouder Lot van Hooijdonk heeft plannen voor autoluwe straten, een verlaging van de verkeersnelheid én duizenden extra woningen. Dat wil ze bereiken door een herinrichting van Overvecht. De bewoners vrezen daardoor een beperking van hun bewegingsvrijheid. En terecht. Het College van B en W bestaat daar uit allemaal linkse partijen zoals GL, D666, PVDA, CU en een Student & Starter partij. Studenten zijn vaak arm en hebben geen auto en daardoor ook géén flauw idee hoe belangrijk dit vervoersmiddel is voor bewegingsvrijheid en vrijheid in het algemeen.
Aan de andere kant: Go Woke, Go Broke. Het volk heeft er uiteindelijk voor een groot deel zelf voor gestemd. Maar goed, wellicht hadden ze niet door dat Agenda 2030 zo gaat ingrijpen in hun leven. En dat is nog maar het begin.


WEER & KLIMAAT
Het gaat goed met de broedvogels in het moeras en zoetwater. Alleen de boerenlandvogels en stadvogels nemen af. Op zich vind het goed nieuws dat de broedvogels op het water goed gedijen. Een teken dat het goed gaat met het milieu, denk ik zo maar. Ik maak me dan ook géén zorgen over de vogelsoorten in Nederland. De ooievaar is ook weer terug van weggeweest. En dat is al een tijd zo. Ondanks dat we scherper inzetten op de natuur is de boerenlandvogel in aantal afgenomen. Zou dat te maken kunnen hebben met de pesticiden (Glyfosaat)? Minder insecten is minder vogels. En daar hebben de stadsvogels ook last van.

De bedreigde Oehoe is ook bezig aan een opmars. Dat is goed nieuws voor Nederland. En dat betekent ook weer dat het klimaat en milieu goed is voor deze vogel. Na jaren van teloorgang zien we deze vogel steeds meer en meer.

Hier een bericht van VRT News dat gaat over de opwarming van de Aarde en wat complotters zoals ik geloven. Wetenschap is continue bezig (of zou bezig moeten zijn) met onderzoek naar het klimaat van de Aarde. Dat is continue in verandering. Nu is, volgens de wetenschap, CO2 een groot probleem vanwege de opwarming die het als broeikasgas veroorzaakt. Ik betwijfel of de mens een hele grote invloed heeft op de CO2 uitstoot (als je ziet wat een vulkaan voor uitstoot geeft in korte tijd, dan twijfel ik over de menselijke invloed). Maar wellicht zit ik er flink naast, dus een andere visie hoor ik ook graag. Vandaar bovenstaand artikel. Maar laat ik even vermelden dat consensus over het opwarmen van de Aarde niets anders is dan de consensus tijdens het Coronatijdperk. En dat Coronaverhaal wordt nu toch langzaam beetje bij beetje onderuitgehaald. Daarom dient de wetenschap altijd te twijfelen aan zichzelf en haar theorieën en dient dus altijd vragen te blijven stellen. En dat gebeurt heden ten dage bijna niet meer. volgens de regels van de wetenschap, want NGO’s en politiek bepalen de wetenschappelijke koers steeds meer en meer. Vaak door lobby of pure propaganda.

Het Noorderlicht is dit weekend goed te zien in Nederland. Dat komt doordat de lucht helder is, maar wellicht ook omdat de zon meer actief is (zonnestorm), zodat het Noorderlicht veel sterker is dan gemiddeld. Zou dat ook met de (iets) hogere gemiddelde temperatuur op Aarde te maken kunnen hebben? Of te wel: zit de zon in een energie afgifte hoogtepunt?


CORONA & VACCINS
Op persbureau Reuters.com (de site waar wereldnieuws meestal als eerste verschijnt) lees ik op 7 mei een bericht dat AstraZeneca zijn coronavaccin van de Europese markt haalt. Waarschijnlijk vanwege de ‘zeldzame’ ernstige bijwerkingen die op kunnen treden bij dit vaccin. Volgens Hugo de Jonge was de prik veilig. Eerst geloofde ik het nieuws niet, want The Telegraph is volgens mij de enige krant die met het bericht komt. Ik weet dus niet zeker of het waar is. op de officiële site van AstraZeneca lees ik in ieder geval nog niets over een eventuele terugtrekking. Dus het kan zomaar nepnieuws zijn. Als dat waar is, haal ik dit bericht weer weg of schrap ik het door. Maar het feit dat Reuters er over schrijft kan zomaar een reden zijn dat het bericht wel klopt of dat het nog zó vers van de pers is dat het de Europese mainstream media nog niet bereikt heeft. Op “X” heeft een journalist het er ook over, maar ontbreken links of bronnen. Dus ik neig nu al meer om het bericht niet te geloven. Ik wacht nog even af…
UPDATE – Het is toch waar, en het ‘vaccin’ wordt zelfs wereldwijd teruggetrokken. Op 8 mei in de ochtend zie ik het bericht nu ook op de NOS website staan. AstraZeneca zegt in een verklaring dat het ‘vaccin’ niet meer nodig is omdat er al zoveel andere ‘vaccins’ op de markt zijn. Nou, dan ben je wel zeker van je product en concurrentiepositie als je deze smoes de wereld ingooit. Het is natuurlijk al langer bekend dat dit ‘vaccin’ gewoon teveel bijwerkingen had en in 2021 al in Nederland niet meer werd gebruikt. Sterker nog: ik noem het een gifspuit. Nu die 2 andere gifspuiten nog. Moderna en Pfizer. Die moeten ook direct teruggetrokken worden en dan kunnen de tribunalen gaan beginnen wat mij betreft. Op de overige mainstream media vind ik zo gauw nog niets over het terugtrekken van het vaccin. Blijkbaar is het niet nieuwswaardig genoeg. Maar ik denk dat dit een begin is van het einde van al die gifspuiten en dat de waarheid betreffende de enorme gezondheidsschade wereldwijd op den duur bekend zal gaan worden. Dan is het al te laat voor velen, maar dan kan de rest de schade verhalen bij al die farmaciebedrijven.
Want ook hier blijf ik bij mijn stelling: ‘Long Covid = vaccinatieschade‘.
UPDATE – Volgens deze “X’ gebruiker is het AstraZeneca ‘vaccin’ van de markt gehaald omdat de datum van noodgebruik was verstreken. Daarna moet men met testresultaten de werking en efficiency aantonen en dat kon AstraZeneca niet. Dus dat is de echte reden. Ik vind dat ook een logische verklaring. Samen met het terugtrekken vanwege de vele bijwerkingen lijkt mij dat de juiste verklaring en dus kan AstraZeneca zich opmaken voor nog meer rechtszaken.
UPDATE – Bij de European Medicine Agency (EMA) is AstraZeneca nu ook officieel teruggetrokken.

Ziekenhuizen bereiden zich voor op een uitbraak van Kinkhoest onder jonge kinderen. Een dokter van het Deventer Ziekenhuis zegt dat hij normaal 5 patiëntjes per jaar heeft en nu 5 per dag. Is dit het resultaat van de anti vaccinatiebeweging? Nee, dat denk ik niet. Ik denk aan 2 andere oorzaken. Of de gegeven vaccinaties werken niet (meer) omdat de bacterie meer resistent is geworden, óf het heeft iets te maken met het Coronatijdperk. Dat is wat ik denk.

Ik vond op “X’ een bericht met een foto van een oud AD artikel uit 1989. De kop luidt: “Vaccin tegen coronavirus veroorzaakt nieuwe ziekten“. Bizar. En toen bestonden er nog géén rMNA of vector vaccins. Corona als virus bestaat inderdaad al erg lang. Covid19 is, denk ik, een biologisch wapen (via gain-of-function), gemaakt in het lab van Wuhan. Binnenkort verwacht ik daar meer bewijs voor. Er staan veel zaken op stapel omtrent het Coronatijdperk. Het is wachten op de eerste doorbraak die de wappies definitief gelijk zal geven.


OORLOG RUSLAND – OEKRAÏENE EN ISRAËL – HAMAS
Rusland kondigt weer een test aan met zijn kernwapens. Dit keer zijn het de tactische kernwapens. Deze zijn snel inzetbaar en hebben een beperkte vernietigingskracht, dacht ik. Ze kunnen worden ingezet in de frontlinie en kunnen militaire doelen snel wegvagen. Maar door hun grote kracht zal er enorme schade ontstaan. Dus tactisch betekent hier niets anders dan snel inzetbaar. Maar de vernietigende kracht is maximaal enkele tientallen kiloton dacht ik. En dus vergelijkbaar met de kernbommen op Nagasaki en Hiroshima. Dus niks enkel militaire doelen. Deze wapens vagen complete steden weg. De oefening is het gevolg van dreigingen vanuit Westerse functionarissen (lees: Macron).

Veiligheidsdiensten van Oekraïne hebben 2 hoge militairen opgepakt die ervan verdacht worden een moordcomplot tegen Zelensky in gang gezet te hebben. Volgens Oekraïne haat het om 2 kolonels uit het leger die banden hadden met de Russische geheime dienst FSB. Zou er ook meer aan de hand kunnen zijn? Heeft Zelensky steeds minder steun vanuit het leger omwille van zijn militaire beslissingen? We gaan het de komende tijd zien. Er staat veel te gebeuren in of met Oekraïne, schat ik zo in.
UPDATE – Zelensky heeft zijn hoofd bodyguards ontslagen want 2 van zijn bodyguards waren blijkbaar betrokken bij de geplande aanslag. Wat een zooitje is het daar bij die puppet en clown Zelensky. Ik vertrouw hem niet.

Complotter Alex Jones zegt dat de premier van Israël, Netanyahu expres alles kapot bombardeert in de Gaza omdat hij snode plannen heeft voor 2035. Zijn plan heet ‘Gaza 2035 en omvat de toekomst van Gaza dat wordt gederadicaliseerd van het islamisme. Het wordt getransformeerd in een handelscentrum van welvaart en innovatie en geïntegreerd in de economie van het Midden-Oosten. De Palestijnen moeten veilige gebieden gaan besturen. Er is zelfs een PowerPoint met uitleg gemaakt.

Het regime weigert om documenten openbaar te maken die meer duidelijkheid kunnen verschaffen omtrent het opblazen van de Nordstream pijpleidingen. Peppijn van Houwelingen heeft na Kamervragen ‘geheim’ gekregen als antwoord op zijn vraag of alle NAVO documenten betreffende de Nordstream door de Kamerleden ontvangen kunnen worden. Het is ergens toch wel logisch, natuurlijk dat dit soort documenten niet naar de Kamer gestuurd worden. Echter, als Rusland de dader was geweest, dan hadden deze documenten zeker weten wél naar de Kamerleden gestuurd. Sterker nog: die waren openbaar gemaakt en hadden alle krantenkoppen gehaald. En dat is nu niet zo. Dat geeft te denken, toch?

Een andere Tweet van Peppijn van Houwelingen maakt mij ontzettend boos (niet op hem, maar op onze minister van Oorlog, Ollongkreng). Peppijn tweet: “Gevraagd of er Nederlandse soldaten naar Oekraïne gestuurd gaan worden om daar te vechten antwoordt Ollongren: “Op dit moment vraagt Oekraïne daar niet om””. Dus even doordenken. Als Oekraïne na één of andere grote verloren slag aan het Westen vraagt of ze mee willen helpen met verdedigen, dan wordt daar serieus over nagedacht. Echt bizar. Dan raken we echt verwikkeld in een groot internationaal conflict dat uit zal monden in WW4. China zal in de chaos Taiwan te grazen nemen en uiteindelijk zullen er kernwapens (in welke vorm dan ook) worden ingezet. En iedereen zal alles verliezen. De dominantie van de mensheid kan dan ten einde komen. En misschien is dat maar goed ook.

Boeman Putin heeft het Westen gewaarschuwd voor een wereldwijd conflict. Ook zegt hij dat de Russische kernwapens dag en nacht klaarstaan. En hij zei dat Rusland de belangrijkste schakel was in het verslaan van Nazi Duitsland. En ja, dat is waar, denk ik. De Russen hebben toen het grootste offer gebracht. Volgens mij zijn er bijna 27 miljoen Russen (burgers en militairen) gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De strijd in Oekraïne wordt steeds heftiger volgens de Westerse media. En ik vrees dat dit de waarheid is. Nog méér doden, nog meer verdriet in deze zinloze oorlog waar het Westen diep en diep inzit. Alles om Rusland en Putin als vijand te houden, anders is er géén geld meer te verdienen. Na Rusland komt China aan de beurt. De wapenlobby bloeit als nooit tevoren!
Maar uiteindelijk zal Oekraïne in 2 delen (Westers én Russisch georiënteerd) worden verdeeld met een gedemilitariseerde zone. Het kan niet anders.


ECONOMIE
De ECB verlaagt in juni waarschijnlijk de rente voor het eerst in vijf jaar. De inflatie wordt steeds lager (volgens hun dan), en natuurlijk is de hoge rente een probleem voor de Knoflooklanden die hoge begrotingstekorten hebben en dus veel geld (moeten) lenen. De ECB wil u laten geloven dat alles goed gaat en dat de rente dus weer kan zakken. Niets is minder waar. De prijzen zijn geëxplodeerd doordat de inflatie jaren te hoog is geweest. En dat ‘rente’ concept zorgt ervoor dat de prijzen niet snel omlaag gaan. Alleen bij energie kunnen de prijzen wat fluctueren. Ook zie ik hier en daar hardware goedkoper worden. Maar waar het echt om gaat: de prijzen in de supermarkten, die laten het afweten en blijven hoog.

De tarieven voor populaire hypotheekrentes zijn omhooggegaan. De rentes op de financiële makten zijn de afgelopen maanden ook gestegen. En dus verwacht ik dat de hypotheekrentes nog (wat) mee zullen stijgen. En dat ook met de stijgende huizenprijzen is géén goed nieuws. De kans dat woningen financieel onder water komen te staan neemt dus toe. In Nederland is er tekort aan woonhuizen, dus vandaar de hogere prijzen. Maar er zijn ook landen waar de prijzen ook stijgen terwijl er géén tekort aan woonruimte is. En dus is er een gevaarlijke bubbel aan het ontstaan.
In een ander bericht lees ik dat de hypotheek nog steeds braaf door de huiseigenaren wordt betaald, echter velen van hen verkeren in financiële nood. Zelf red ik het financieel nog, echter op vakantie is voor mij steeds onbetaalbaarder aan het worden. Maar goed, er zijn altijd mensen die het slechter hebben. Ik heb een eigen huis en een eigen auto. Daar ben ik al blij mee.

BNR nieuwsradio bericht op hun website dat de olie- en gasprijzen de komende tijd niet verder omlaag zullen gaan en zelfs kunnen stijgen. Dat denk ik ook. Zolang er gedonder in de wereld is, zullen dit soort prijzen erg wisselend zijn. Ik ben er in ieder geval niet gerust op.

Ik blijf het maar fout hebben met mijn doomsday voorspellingen. De Nederlandse economie loopt helemaal niet slecht, terwijl ik steeds anders beweer. Zie ook hier documenten die gaan over het de-industrialiseren van Nederland van Peppijn van Houwelingen. Maar goed: er is volop werk, veel orders en mensen hebben een volle portemonnee. Oh ja, ook de Nederlandse beurzen doen het goed. De AEX blijft maar stijgen en ging vandaag door de 900 punten heen. Ik kan maar beter stoppen met voorspellen, lijkt het. Eén ding is zeker: mijn timing is blijkbaar slecht, Ik had gedacht dat het begin 2024 echt fout zou gaan. Nou, het lijkt beter te gaan dan ooit. Toch blijf ik erbij dat de economie nu wellicht een boost heeft, maar dat is door verkeerde signalen zoals die stijgende beurs. Het is elkaar positivisme aanpraten, maar ondertussen stijgen de prijzen, zijn er géén betaalbare woningen meer, stijgt de (hypotheek)rente, daalt de industriële productie, stijgen de huren en moeten die via het regime weer naar beneden gebracht worden, is er een loon-prijs spiraal, zijn er ernstige medicijntekorten, een energietransitie die ik mislukt noem vanwege de oplopende capaciteitsproblemen, is er een gecreëerde CO2 en stikstof crisis, ligt de woningbouw op zijn gat, is er oorlog op Europese bodem, staan vrijheden en bewegingen onder druk (zie scenario ‘Groen Land’) en nog steeds géén nieuw kabinet. Of te wel: er is genoeg aan de hand waarvoor er niet direct een oplossing voor handen is. En dat gaat op den duur inwerken op onze economie. In de VS hetzelfde verhaal. Beurzen sky high, maar steeds meer mensen daar die op straat leven. Ik blijf het dus zeggen: er is iets groots op komst.

Over stijgende kosten gesproken: Corendon wil passagiers extra laten betalen voor rolkoffertjes in de vliegtuigcabine. Die moeten vanaf deze week 15 Euro bijbetalen vanwege de stijgende prijzen. Dus ook deze maatschappij heeft last van stijgende prijzen. je hoort het overal. De kapper, de winkel, de vliegmaatschappij. Bijna alles wordt duurder. Maar niet zeuren mensen, want jullie beurs is goed gevuld, tenminste volgens het CBS dan.

Netflix gaat ook per direct de prijzen verhogen. Het grote graaien is (wéér) begonnen. Maar het gaat gelukkig goed met de economie 🙂

De productie van de Nederlandse industrie is wéér gedaald. In de maand maart met zo’n 6 procent in vergelijking tot een jaar eerder. Het kan zijn dat het iets achterloopt ten opzichte van de economische groei. Dat zou dus moeten betekenen dat de komende maanden er meer productie te verwachten is. Maar toch vrees ik dat de industrie in Nederland langzaam maar zeker steeds meer klappen te verwerken zal krijgen.

Parkeertarieven in veel gemeentes rijzen de pan uit. Natuurlijk staat het ‘Linkse’ Amsterdam weer op 1. Links lullen, rechts vullen, wordt er vaak gezegd. Maar ook hier weer natuurlijk extra geld om de lege bankrekeningen van de gemeentes te spekken. De automobilist is vaak de klos. Maar eens is de koek op en breekt er onrust uit onder de bewoners. Ook worden er steeds meer gebieden ‘betaald’ parkeren waar niet of nauwelijks parkeerdruk is. Ook hier extra geld voor de gemeente, terwijl de bedoeling was om de parkeerdruk aan te pakken. Nu is betaald parkeren gemeengoed in de grote steden. En de burgers? Die pikken het. Ik ook.


KIJK EN LEESTIPS
Blckbx today #310: Pierre Capel over kinkhoest | Chat Control surveillance | Georgië het nieuwe Oekraïne?
Blckbx today #311: AstraZeneca stopt verkoop | Kieswijzer EU | Dialoog vs conflict: Palestina protesten.
Eurovisie Songfestival en politiek | AstraZeneca-debacle | Simone Kerseboom & Zuid-Afrika | DWIV #3.
Weekoverzicht met Jeroen en Willem – Week 19 – 2024.

DE ZWARE TIJDEN ZIJN AANGEBROKEN, ER IS ACTIE NODIG!

Nick

Bronnen: youtube.com, maurice.nl, trouw.nl, telegraaf.nl, vrt.be, nu.nl, cnn.com, cnbc.com, opinieZ.com, bnr.nl, rijnmond.nl, fvd.nl, zerohedge.com, tweakers.net, medischcontact.nl, rtlnieuws.nl, twitter.com, msn.com, wikipedia.com, viruswaarheid.nl, nieuwrechts.nl, arnowellens.eu, videowaarheid.nl, blckbx.tv, parool.nl, eenvandaag.nl, ad.nl, indepen.nl, nieuwnieuws.nl, powned.nl, nature.com, guldencourant.nl, hartvannederland.nl, bnr.nl, fvd.nl, cafeweltschmerz.nl, nemokennislink.nl, sp.nl, msm.com, thesun.co.uk, knack.be en nos.nl.

Similar Posts